Land- en tuinbouw en uitzendsector tekenen voor veilig en gezond werk voor uitzendkrachten

Ondertekening intentieverklaring uitzendkrachten

Aanstaande donderdag 14 oktober zetten LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, FNV, Doorzaam en Stigas hun handtekening onder de intentieverklaring ‘Uitzendkrachten werken veilig’. Zij vinden dat iedereen in de land- en tuinbouw veilig en gezond moet kunnen werken, ook uitzendkrachten. 

Veel ondernemers vinden dat ook en investeren daar dagelijks in. Er gaat heel veel goed. Maar er zijn ook nog stappen te zetten. De ondertekenaars zetten zich in voor gezonde werkomstandigheden voor uitzendkrachten en ondersteunen hun achterban hierbij. De komende maanden gaan zij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat werkgevers en uitzendorganisaties zich aanmelden als ambassadeur en zich ook committeren aan de doelstellingen.