Verzuim aanpakken? ‘Dweil met de kraan dicht!’

Verzuimaanpak - Tim van der Meer

Voor Tim van der Meer, arbeidsdeskundig adviseur bij Stigas, kan een effectieve verzuimaanpak niet zonder tegelijk ook met voorkomen bezig te zijn. ‘Dweil met de kraan dicht!’ is zijn credo. Tim gaat bij complexe verzuimdossiers of waar verzuim langer duurt langs bij bedrijven om in gesprek te gaan met de werknemer en leidinggevende. Inzicht in re-integratie- mogelijkheden geeft richting aan de vervolgstappen. Maar de vraag hoe verzuim kan worden voorkomen is daarbij in feite de allerbelangrijkste. 


 “Verzuimbegeleiding is erop gericht dat de zieke werknemer zo snel mogelijk, én duurzaam, weer aan het werk gaat. Het liefst in zijn eigen werk, maar als dit niet meer gaat verkennen wij mogelijkheden om het werk aan te passen. Of we onderzoeken of ander werk beter passend zou kunnen zijn. Als arbeidsdeskundige zoek ik samen met werkgever en werknemer naar de best passende oplossing en zet ik de vervolgstappen op een rij.”

“Hierbij helpt het enorm als professionals gespecialiseerd zijn in de agrarische en groene sector. Bedrijfsartsen, re-integratieadviseurs en arbeidsdeskundigen die de sector kennen en de taal van de sector spreken weten welke praktische en werkbare oplossingen er kunnen worden geboden voor werkgever en werknemer.”

Daarnaast vindt hij integraal werken essentieel. “Het is enorm belangrijk dat je specialisten op het gebied van veiligheid, vitaliteit en verzuimbegeleiding onder één dak hebt. Daarmee kun je bijvoorbeeld direct een preventieadviseur raadplegen voor ideeën over aanpassingen op de werkplek, een veiligheidskundige inschakelen voor een ongevalsanalyse of een adviseur duurzame inzetbaarheid in gesprek laten gaan met leidinggevenden over het effectief voeren van gesprekken over verzuim of inzetbaarheid met hun werknemers”. 

Verzuim is helaas niet altijd te voorkomen in een bedrijf, maar met de juiste verzuimbegeleiding, gecombineerd met aandacht voor veiligheid en vitaliteit wordt verzuim beheersbaar en de inzetbaarheid van werknemers groter. Voor meer informatie over de wijze waarop Stigas het begeleiden én voorkomen van verzuim vormgeeft, kijk dan hier