Medische Inspiratorprijs 2019 is gewonnen door het Lyme project