Samen sterk voor inzetbaarheid in de glastuinbouw

Glastuinbouw

Vandaag gaven Glastuinbouw Nederland, Kasgroeit en Stigas het startschot voor een pilot waarbij Kasgroeit en Stigas gezamenlijk glastuinbouwbedrijven gaan ondersteunen bij het versterken van duurzame inzetbaarheid. De komende tijd worden vijf bedrijven bezocht waarbij opleiden, preventie, vitaliteit en veilig werken centraal staan. Deze pilot, geïnitieerd door Glastuinbouw Nederland, heeft als doel om de samenwerking tussen Kasgroeit en Stigas te vergroten waardoor de ondersteuning aan de ondernemer meer maatwerk oplevert.

Stigas en kasgroeit

Goed werkgeverschap is noodzakelijk om personeel te boeien en te binden. Glastuinbouw Nederland faciliteert haar leden bij de invulling van goed werkgeverschap. Dit gebeurt o.a. door instrumenten, regelingen en organisaties - al dan niet in samenwerking met anderen - te ontwikkelen, op te richten en aan te sturen. Dit wordt veelal gefinancierd met de Colland-premie die alle bedrijven in de glastuinbouw betalen. Kasgroeit en Stigas zijn daar voorbeelden van, zoals Colland dat zelf ook is.

Door schaalvergroting, specialisatie, internationalisering en krapte op de arbeidsmarkt wordt goed personeelsbeleid een voorwaarde. Kasgroeit en Stigas werken aan een goede match tussen bedrijven en medewerkers, zodat ook in een snel veranderende omgeving gezond, productief en met plezier kan worden gewerkt. Glastuinbouw Nederland is dan ook blij met de intensive samenwerking tussen Kasgroeit en Stigas. Ondernemers worden immers steeds kritischer en de behoefte aan maatwerk groeit, wat eisen stelt aan de uitvoering.

Op de foto: betrokken bestuurders en medewerkers van Glastuinbouw Nederland, Kasgroeit en Stigas bij de pilot