Melkveehouders FrieslandCampina doen ervaring op met nieuwe RIE van Stigas

Melkveehouders FrieslandCampina doen ervaring op met nieuwe RIE van Stigas

Stigas en FrieslandCampina zijn samen een praktijkproef gestart, waarin bij een zestal leden van de coöperatie ervaring wordt opgedaan met de nieuwe risico-inventarisatie en -evaluatie (kortweg: RIE) van Stigas. De bedrijven worden hierbij begeleid door een adviseur van Stigas. Aanleiding voor de proef was dat er nog steeds te veel ongevallen gebeuren in de bedrijven, met vaak schrijnende gevolgen. Op basis van de resultaten zal FrieslandCampina samen met Stigas bekijken of we ook andere leden kunnen helpen om veiliger en gezonder te werken.

Nieuw

Het afgelopen jaar heeft Stigas speciaal voor melkveehouders een nieuw gebruiksvriendelijk systeem ontwikkeld om de risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkplek in kaart te brengen én te beheersen. In de proef inventariseren de melkveehouders met dit digitale systeem de risico’s op hun bedrijf en plannen daarna hun verbeteracties in. Het systeem herinnert hen er vervolgens aan deze acties uit te voeren.

Veiliger en gezonder werken, minder ongevallen

“Jaarlijks gebeuren er ongelukken op de erven van onze leden, elk ongeluk is er één teveel. En hoe vaak denken wij niet bij onszelf, dat liep net goed af”, aldus Cor Hoogeveen, lid van het hoofdbestuur van FrieslandCampina. “Kortom, gezond en veilig werken lijkt vanzelfsprekend maar gezien het aantal ongevallen gaat het toch te vaak mis. Alleen als je je risico’s in kaart hebt, kun je gefundeerde beslissingen nemen om zaken te verbeteren. Daarnaast verwachten we dat het ook voor minder ongevallen zal zorgen.”