Mestgassen zijn levensgevaarlijk. Laat u niet verrassen!

Mestgassen zijn levensgevaarlijk. Laat u niet verrassen!

Het voorjaar komt er weer aan en dus zien we weer veel gierwagens op het land. Goed om stil te staan bij de risico’s die daarbij komen kijken. Want iedereen weet wel dat mestgassen levensgevaarlijk zijn, maar toch wordt er niet altijd voorzichtig genoeg gewerkt.
Wanneer mest in beweging wordt gebracht, komen er gevaarlijke gassen uit. De gassen komen vrij bij het verpompen of mixen van mest en bij het breken van de koek op de drijfmest.
Het inademen van deze gassen is zo schadelijk dat iemand binnen enkele (!) seconden bewusteloos kan raken. Collega’s of omstanders die te hulp schieten lopen ook het gevaar om buiten bewustzijn te raken. Handel dus zorgvuldig en breng een ander niet in gevaar.

De tips kort op een rij:

Uitrijden van mest

• Zorg dat er geen kinderen op het erf zijn
• Dek grote openingen naar de mestkelder af als er geen direct toezicht is
• Hang bij storingen en controle nooit in het mangat van de mesttank: hier kunt u acuut dood aan gaan!

Mixen in de stal

• Mix alleen bij voldoende wind (minimaal windkracht 3)
• Zorg voor voldoende ventilatie door de deuren van de stal en het windbreekgaas wijd open te zetten. Zet hoeken af waar geen frisse lucht kan komen.
• Mix alleen wanneer de dieren buiten zijn of vast aan het voerhek staan.
• Mix nooit als er kinderen in de buurt zijn. Waarschuw volwassenen.
• Betreed nooit alleen en nooit zonder onafhankelijke ademlucht de kelders of andere ruimten waar zich mogelijk schadelijke concentraties mestgassen bevinden, zeker niet bij calamiteiten.
• Regelmatig mixen vermindert de ophoping van gassen.

Meer informatie voordat u begint

We benadrukken dat bovenstaande tips niet volledig zijn. Daarom adviseren wij u om onderstaande hulpmiddelen te gebruiken. Hierin komen ook werkzaamheden als mestopslag, reinigen en repareren van de tank aan de orde. Beide hulpmiddelen zijn ontwikkeld door CUMELA Nederland samen met Stigas, CNV Vakmensen, FNV en HZC.

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus onder mechanisch loonwerk over mestgassen.

E-learning

In een praktische e-learing vertellen collega’s hun ervaringen en test u uw kennis.

Filmpje

Bekijk ook het filmpje ‘Bedwelming door mestgassen’ (1:41 minuten) door Stigas.