Moet ik mij als zelfstandige ook aan de Arbowet houden?

Zelfstandige

Het antwoord is: ja. Want ook een zelfstandige kan tijdens zijn werk een ongeluk krijgen. Of de mensen die in zijn buurt werken of zijn bedrijf bezoeken. Het gaat hier zowel om zelfstandigen met een eigen bedrijf, waar bijvoorbeeld gezinsleden of seizoenskrachten meewerken, als om zelfstandigen die in de dienstverlening actief zijn.

Met de RIE van Stigas breng je als zelfstandige je risico’s in kaart. En neem je maatregelen die ongelukken voorkomen.

Denk bij risico’s aan werken op hoogte, het werken langs de weg, met machines en met hijs- en hefwerktuigen. Maar ook aan werken met kankerverwekkende stoffen, zoals kwartstof bij het zagen van stenen en op plaatsen met instortingsgevaar.

Inspectie

De Inspectie SZW neemt maatregelen tegen zelfstandigen die zelf onveilig werken of anderen blootstellen aan gevaarlijke situaties, ook als zij alleen werken. Dat kan een boete zijn. Of het werk wordt stilgelegd.