Inspecties hoveniers en groenbedrijven

INspecties hoveniers en groenbedrijven

De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) is in de hoveniers- en groenvoorzieningssector gestart met het controleren van bedrijven op de aanwezigheid van de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en - evaluatie (RIE) en het basiscontract arbodienstverlening. Steekproefsgewijs krijgen bedrijven een brief, waarmee zij over de inspecties worden geïnformeerd en waarin wordt aangekondigd dat zij binnenkort – vanaf 1 april – een verzoek van de Inspectie mogen verwachten om de RIE, het plan van aanpak en het basiscontract arbodienstverlening aan te leveren. 

Het betreft een zogenaamde administratieve handhaving. Aangekondigd is dat bij 1.000 bedrijven de RIE en het arbocontract worden opgevraagd. De inspectie kijkt dan niet alleen of je over de betreffende documenten beschikt, maar ook of de inhoud voldoet. 

Onder het motto ‘een gewaarschuwd mens telt voor twee’ is het goed nu te verifiëren of de RIE en het basiscontract op orde zijn. Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je contact opnemen met onze Servicedesk, via info@stigas.nl of 085 – 044 07 00 of met je preventieadviseur