Nederlandse Arbeidsinspectie keurt hoofdstuk buisrailsysteem Arbocatalogus goed

buisrailsysteem

Glastuinbouw Nederland, FNV, CNV en Stigas hebben in de werkgroep Arbo de handen in elkaar geslagen en het hoofdstuk buisrailsystemen voor de Arbocatalogus glastuinbouw geactualiseerd. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) heeft het geactualiseerde onderdeel buisrailsystemen getoetst en goedgekeurd. Alleen door de Arbeidsinspectie goedgekeurde, erkende onderdelen worden opgenomen in de Arbocatalogus. 

In kassen wordt bij een aantal teelten op hoogte gewerkt. Voor een aantal gewas-, oogst-, onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van buisrailwagens. De belangrijkste risico’s bij het werken met buisrailwagens zijn het omvallen van de buisrailwagen en het eraf vallen. Om deze risico’s te verminderen moeten maatregelen worden genomen die beschreven zijn in dit deel van de van de Arbocatalogus. 

Over de Arbocatalogus

We willen in de glastuinbouw en alle andere agrarische en groene sectoren eerlijk werk en dit is onverbrekelijk verbonden aan veilig en gezond werken. Binnen Stigas beschrijven we technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken. De kern van ons werk vormt de Arbocatalogus die precies beschrijft hoe je als werkgever aan de wettelijke voorschriften (Arbowet) kunt voldoen. 

De Arbocatalogus is er niet alleen voor werkgevers, maar juist ook voor werknemers. Voor hen is een speciale checklist beschikbaar waarin punten staan die veilig werken mogelijk maken en ook voorzieningen die zij van hun werkgever mogen verwachten.