Nieuw in de arbocatalogi open teelten: Eikenprocessierups

eikenprocessierups

Het onderwerp ‘eikenprocessierups’ is onlangs goedgekeurd door de Inspectie SZW en daarmee is de informatie die al beschikbaar was in de arbocatalogus nu ook formeel op de wetgeving getoetst. Werkenden in de open teelten kunnen in hun arbocatalogus vinden hoe zij op een veilige en gezonde manier kunnen werken in de buurt van de eikenprocessierups. 

Daarnaast is door de Inspectie SZW akkoord gegeven op een actualisatie van de volgende  onderwerpen voor de open teelten:

 

  1. Vierwielige trekkers
  2. Rijden en manoeuvreren met trekkers en grote machines
  3. Verstoppingen en storingen oplossen

Over de arbocatalogi open teelten

De arbocatalogus is een praktisch hulpmiddel bij het opzetten van een gezonde en veilige bedrijfsvoering. De catalogus is geschreven voor iedereen die werkt in de agrarische en groene sector. Open teelten is een verzamelnaam voor de sectoren akkerbouw en vollegrondgroenteteelt, bloembollenteelt, boom- en fruitteelt. Deze sectoren hebben ieder hun eigen arbocatalogus. 

De arbocatalogi open teelten zijn opgesteld door een vertegenwoordiging van ondernemers en werknemers (sociale partners) uit bovengenoemde sectoren, samen met specialisten van Stigas. Voor de meest voorkomende knelpunten en aandachtsgebieden in het werk zijn in de catalogi oplossingen en aanbevelingen op een rij gezet. De Inspectie SZW toetst of deze voldoen aan de wetgeving. De catalogi worden steeds geactualiseerd en uitgebreid bij nieuwe ontwikkelingen en risico’s. 

Op www.agroarbo.nl kun je de betreffende sector vinden.