Nieuwe campagne: Veilig en met plezier werken in de melkveehouderij

Veilig en met plezier werken in de melkveehouderij

NMV, LTO Nederland, NAJK, NZO hebben samen met ZuivelNL en Stigas het initiatief genomen om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren. Het betreft een driejarig project. Doel van de campagne is om een veilige werkvloer voor melkveehouders, hun familieleden, personeel en bezoekers te realiseren. ZuivelNL financiert de campagne en geeft zo invulling aan één van de zeven doelen van de Duurzame ZuivelKeten voor 2030.