16 - 20 september eerste Veilig op 1-week agrarisch en groen

Veilig op 1-week

11 organisaties, betrokken bij het Platform Zero Accidents, besteden volgende week extra aandacht aan veiligheid op het werk. Dit om het aantal ongelukken in de sector terug te dringen. Het thema van de week is: durf te bespreken waar je je zorgen over maakt.

 “Dat begint met bewustwording. En alert zijn op hoe vaak je ‘even snel’ iets net niet helemaal veilig doet. Hoe is het nu? Wat zijn we aan het doen? En worden we daar blij van?”, aldus Wim van den Boomen, namens LTO deelnemer aan het platform en werkgeversvoorzitter van Stigas.
Brenda de Jong, deelnemer aan het platform namens de FNV, vindt dat incidenten op de werkvloer bespreekbaar moeten zijn: “Wat gaat er mis of bijna mis? Wat kunnen we hiervan leren? Pas als het geen taboe meer is om hierover te spreken, open en zonder meteen de schuldvraag te stellen, kun je gezamenlijk bedenken wat er anders en beter kan.”

Activiteiten

De verschillende deelnemers aan het Platform Zero Accidents organiseren elk afzonderlijk activiteiten die ondernemers en hun medewerkers hierbij helpen. In dit filmpje vertellen alle deelnemers kort wat zij gaan doen. Van gratis keuringen tot een meldpunt gevaarlijke situaties. Van een app om veilig te werken tot korting op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE).  Alle initiatieven staan ook op de actiepagina van de Veilig op 1-week.

Stigas maakte ‘gespreksstarters’ die het voor ondernemers en medewerkers gemakkelijker maken om zaken aan te kaarten. Deze staan in een toolkit, waarin ook een werkblad ‘Leren van ongevallen staat’, en een kaartje dat helpt om voordat het werk begint de risico’s in kaart te brengen.

5 dodelijk ongelukken dit jaar

Speciale aandacht voor veilig werken is nog steeds nodig in de agrarische en groene sector. Dit jaar zijn er tot nu toe 5 dodelijke ongelukken in de agrarische en groene sector gebeurd. Vorig jaar waren het er 14. Overzicht dodelijke ongelukken van dit en vorig jaar.

Platform Zero Accidents

De Veilig op 1-week is een initiatief van het Platform Zero Accidents onder coördinatie van Stigas, het kennisinstituut voor veilig, gezond en vitaal werken in agrarisch en groen. Nul dodelijke ongelukken op het werk in de agrarische en groene sector, dat is de ambitie van het platform. Deelnemers aan het platform zijn inmiddels: LTO Nederland, CUMELA Nederland, Branchevereniging VHG, FNV, CNV Vakmensen, VBNE, AVIH, Fedecom, Zuivel NL, Nevedi, Nijhof-Wassink en Stigas. Het initiatief wordt ondersteund door het RIVM en de Inspectie SZW.