Onderzoek veilig en gezond werken zelfstandigen en gezinsbedrijven

Onderzoek veilig en gezond werken zelfstandigen en gezinsbedrijven

Stigas start een onderzoek om in kaart te brengen hoe zelfstandig ondernemers en gezinsbedrijven denken over veilig en gezond werken. En hoe zij daarbij het liefst ondersteund willen worden. Een dezer dagen ontvangt een steekproef van zelfstandigen en eigenaren van gezinsbedrijven een uitnodiging om aan het onderzoek deel te nemen. Stigas hoopt op een hoge respons. 

Nog te weinig kennis 

In de agrarische en groene sector gebeuren regelmatig ongelukken, soms met ernstige afloop. Ook hebben relatief veel werkenden in de sector lichamelijke klachten door het werk. Stigas heeft als kennisinstituut van de agrarische en groene sector de situatie van bedrijven met personeel goed in kaart. Over zelfstandigen en gezinsbedrijven is veel minder bekend. 

Het onderzoek vloeit voort uit een amendement van de ChristenUnie, dat eind vorig jaar is aangenomen om gezond en veilig werken in de agrarische en groene sector te bevorderen en wordt ondersteund door werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector. 

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact op met Tanja de Jong: tanja.de.jong@stigas.nl of 06 22 72 49 23.