Uitgebreid onderzoek naar blootstelling stof in varkensstal

Stof in de stal is een risico voor mens en dier. Uitgebreid veldonderzoek, dat deze maand in opdracht van de Producten Organisatie Varkenshouderij (POV) van start gaat, moet nieuwe inzichten geven. 'We willen stof bij de bron aanpakken', motiveert projectleider Inge Wouters. Lees het artikel >>

Bron: Nieuwe Oogst - veehouderij
door Michiel Elands