Onenigheid in het familiebedrijf? Zo voorkom je een arbeidsconflict én verzuim

Onenigheid in het familiebedrijf

Verschil van mening over de koers van het bedrijf, een andere stijl van leidinggeven, gedoe over ‘wie is hier nou de baas’. Als generaties samenwerken, kunnen er gemakkelijk conflicten ontstaan.  Hoe ga je hiermee om?

Arbeidsconflicten zijn nooit leuk, maar in een familiebedrijf is het misschien wel extra ingewikkeld. In het ergste geval kun je ook ná werktijd niet meer met elkaar door een deur, met als sluitstuk een ziekmelding. Dat wil je koste wat kost voorkomen, want naast de emoties, kunnen dan ook de kosten hoog oplopen. 

Het is uiteraard het beste om een dreigend conflict op te lossen voordat het escaleert. Wees daarom alert op signalen, zoals oplopende discussies, afnemende motivatie en frequent verzuim. Ga hier snel over in gesprek en ga samen op zoek naar oplossingen. 

Time out 

Als duidelijk is dat doorwerken niet mogelijk is zolang er geen oplossing is, dan kan het helpen om een time-out af te spreken. Een van de familieleden wordt dan één tot twee weken vrijgesteld van werk. Voorwaarde is dan dat er gesprekken worden opgestart om het conflict op te lossen. Soms is het nodig om een andere partij hierbij te betrekken om het gesprek te leiden. Dit kan iemand van binnen de organisatie zijn, maar ook van buiten de organisatie.

Goede communicatie is essentieel

De manier van communiceren kan een conflict sussen maar kan ook zorgen voor escalatie. Door hoogoplopende emoties kunnen opmerkingen verkeerd overkomen en is een constructief gesprek niet meer mogelijk. Daarom een aantal tips:

  • Wees alert op de eerste signalen van een conflict. Ga in een vroeg stadium in gesprek, zodat standpunten niet verharden. 
  • Wees zorgvuldig in je communicatie. En spreek af om alleen tijdens het werk en op vooraf afgesproken momenten over het verschil van mening te spreken. 
  • Neem in het gesprek een open houding aan zonder direct te oordelen. Ga op een rustige manier in gesprek en sta open voor andere verklaringen en oplossingen. Als je twijfelt of jouw boodschap wel goed wordt ontvangen, vraag dan direct om een reactie en zorg voor duidelijkheid.
  • Als je er samen niet uitkomt, schakel dan iemand anders in om het gesprek te leiden. Dit kan iemand van HR zijn of een externe mediator. 
  • Maak een samenvatting van het gesprek met concrete en duidelijke afspraken over de besproken oplossingen of actiepunten. 

Contact

Speelt er een conflict op jullie bedrijf en heb je behoefte aan een klankbord over hoe nu verder?  Neem contact op met de Stigas Servicedesk: mail info@stigas.nl of bel 085 044 0700 (optie 1). 

Of kijk op de website van TABOER
TAOER is een onafhankelijk loket en is een initiatief van LTO Noord en Zorg om Boer en Tuinder.