Regelmatig mixen van drijfmest van levensbelang

mixen van mest

Op dit moment mag er geen drijfmest meer uitgereden worden. Dit betekent dat mestkelders en -silo’s langzaam maar zeker voller worden. Totdat de mest weer uitgereden mag worden, vinden allerlei reacties plaats in de mest, zijn bacteriën actief en worden mestgassen gevormd die in de mest opgeslagen blijven. Als de mest stilstaat, wordt ook nog een koek gevormd die uitwisseling van gassen met de lucht boven de mest verhindert.

Bij het mixen van mest komen altijd gevaarlijke mestgassen vrij. Doe je niets, dan zijn de concentraties in februari 2022 - als de mest weer uitgereden mag worden - nog hoger en is het mixen nog gevaarlijker. Dit is eenvoudig te voorkomen door ook tussen nu en februari regelmatig te mixen. Bij voorkeur minimaal 1x per twee weken.

Meer informatie over vind je in de arbocatalogi:
Groen, grond en infrastructuur