Resultaat overleg Taskforce Deense karren met Inspectie SZW

Resultaat overleg Taskforce Deense karren met Inspectie SZW

Op 5 december heeft de sectorale taskforce Deense karren, bestaande uit leden van LTO Glaskracht Nederland, Stigas, leveranciers, handel en retail overleg gehad met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Tijdens de bijeenkomst hebben de ondernemers hun oplossingen gepresenteerd voor het wegnemen van de onaanvaardbare risico’s bij het werken met gestapelde karren.

De Inspectie SZW sprak waardering uit voor de constructieve aanpak vanuit de betrokken partijen. De Inspectie SZW heeft aandachtspunten aangegeven waarmee bij de noodzakelijke doorontwikkeling van de gedemonstreerde oplossingen rekening moet worden gehouden. Door de Inspectie SZW is benadrukt dat het de verantwoordelijkheid van de sector zelf is om passende maatregelen te treffen, maar dat zij graag bereid blijft mee te denken.

Het beleid dat daar waar er ongevallen zijn of meldingen binnenkomen opgetreden wordt, blijft van kracht. Op het moment dat de Inspectie SZW bij bedrijfsinspecties gestapelde karren tegenkomt is het belangrijk dat de ondernemer laat merken dat hij de risico’s kent en erkent, de ontwikkelingen volgt en indien er passende oplossing zijn daar gebruik van gaat maken.

LTO Glaskracht Nederland benadrukt het belang nogmaals van het opvolgen van het tussentijdse advies dat eerder via deze website en via de website van Stigas naar buiten is gebracht. De taskforce komt 18 december weer bij elkaar. Op 27 februari 2018 vindt vervolgoverleg plaats met de Inspectie SZW.

Bron: LTO Glaskracht Nederland