ZuivelNL en Stigas starten promotiecampagne voor veilig en duurzaam werken in de melkveehouderij

ZuivelNL en Stigas starten promotiecampagne voor veilig en duurzaam werken in de melkveehouderij

“Er gebeuren nog steeds te veel ongelukken op melkveebedrijven”, aldus Jurgen Jansen van ZuivelNL. “Als we niets doen, zal dit alleen nog maar toenemen. Dit heeft onder andere te maken met de vergrijzing die ook onder melkveehouders plaatsvindt en het groeiende aantal nevenactiviteiten op veel bedrijven. Op zich hoeven deze ontwikkelingen geen probleem te zijn, als je de risico’s die erbij horen maar goed in beeld hebt en maatregelen treft om ze te beheersen.” Om het tij te keren werkt ZuivelNL samen met Stigas.

RIE speciaal voor melkveehouders

Het afgelopen jaar heeft Stigas speciaal voor melkveehouders een nieuwe systematiek ontwikkeld om risico’s in kaart te brengen en te beheersen. Geen dik pak papier, zoals de risico- inventarisatie en -evaluatie (kortweg: RIE) voorheen bekend stond, maar een gebruiksvriendelijk digitaal systeem, waarin de melkveehouder zijn risico’s eenvoudig kan inventariseren en verbeteracties kan inplannen. Bovendien herinnert het systeem hem eraan deze acties ook echt uit te voeren. De RIE is bovendien een wettelijke verplichting voor elk bedrijf waar mensen ‘onder gezag’ werken. Dus ook als er gezinsleden of seizoenskrachten meewerken.

Activiteiten

In 2018 worden melkveehouders op verschillende manieren - pers, voorlichtingsbijeenkomsten, sociale media - geïnformeerd over het belang van gezond, veilig en duurzaam werken. Ook krijgen ze de kans kennis te maken met de RIE van Stigas en te leren hoe zij deze kunnen gebruiken in hun bedrijf. De organisaties die samenwerken binnen ZuivelNL zullen nadrukkelijk betrokken worden bij de verdere uitrol van de promotiecampagne. Zij hebben immers de meest directe toegang tot hun leden en leveranciers.

Meer informatie over deze campagne: Annemarie van den Hoven, communicatieadviseur, telefoon: 0624210707