Samenwerking huisarts en bedrijfsarts: kansen, grenzen en een volgende stap

Olivier

Als het gaat om de zorg voor zieke werknemers hebben huisarts en bedrijfsarts elk hun eigen rol. De huisarts is meestal de eerste medische professional die de zieke ziet. Hij stelt de diagnose, is verantwoordelijk voor de behandeling en verwijst eventueel door naar een specialist. De bedrijfsarts op zijn beurt beoordeelt de gezondheid van een werknemer in relatie tot het werk. Daarnaast adviseert hij de werkgever: wat kan er beter, zodat de werkplek niet meer de (mede)veroorzaker is van uitval. Samenwerking tussen huisarts en bedrijfsarts, ook wel arbocuratieve samenwerking genoemd, kan bij verzuim een snelle(re)  terugkeer naar het werk bevorderen. Bovendien kan dit ook een oplossing zijn voor werkenden die niet vanzelfsprekend toegang hebben tot de bedrijfsgezondheidszorg, zoals zelfstandigen en uitzendkrachten.

Olivier Palthe studeerde geneeskunde en promoveerde in de orthopedie. Sinds begin 2022 is hij drie dagen per week huisarts en is tegelijkertijd ook  werkzaam als arts bij Stigas. Hoe bevalt de combinatie? Welke meerwaarde ervaart hij? 

“Het bevalt heel goed! Het is ontzettend leuk om te leren hoe arbozorg in elkaar steekt: de rol van de medewerker, de rol van de werkgever en de juridische kant. Ik merk dat het mijn werk als huisarts verrijkt. Ik kan, omdat ik nu ook met de arbo-blik naar gezondheidsproblemen kijk, echt iets extra’s bieden. Ik ben meer alert op het werk dat mensen doen en hoor mezelf er steeds vaker naar vragen; want het kan zomaar zijn dat er een link ligt tussen het werk en de klachten. Waar ik ook achter kom: veel mensen die zich ziekmelden, denken - overigens heel begrijpelijk - niet zo snel na over hoe ze de terugkeer naar het werk goed kunnen aanpakken. Sinds ik als arts bij Stigas werk, adviseer ik hen om ook contact op te nemen met de bedrijfsarts. Daar heb je namelijk baat bij. Je kunt het systeem dat we in Nederland hiervoor hebben opgezet in je voordeel laten werken.”

Preventie

“Het zou goed zijn als in de huisartsenopleiding meer aandacht wordt besteed aan de rol die de bedrijfsarts kan spelen, ook als het gaat om preventie. Want ook als je nog niet ziek bent, kun je naar je bedrijfsarts om de situatie op je werk en de invloed daarvan op je gezondheid te bespreken. Je hoeft je leidinggevende daar niet over te informeren. Zo’n gesprek en de handelingsperspectieven die je krijgt kunnen heel helpend zijn en uitval voorkomen. Aandacht voor bedrijfsgezondheidszorg in de huisartsenopleiding zal ook het beeld van wat de bedrijfsarts doet verbeteren.”     

Spannings- en burn outklachten

“Als arts voor de agrarische en groene sectoren zie ik vooral veel  mensen met klachten aan het bewegingsapparaat, zoals de rug. Spannings- en burn outklachten zie ik als huisarts én als arts bij Stigas. Met name op dat vlak zou meer samenwerking goed zijn; het is vaak werkgerelateerd. En voor een huisarts of praktijkondersteuner kan het inzichtelijk zijn om te weten wat voor re-integratieplan er ligt.”


“Meer samenwerking tussen huisarts en bedrijfsarts zou dus echt meerwaarde hebben. Op dit moment is de beperkende factor de AVG en dat is uiteraard niet voor niets. Het recht op privacy van patiënten moet ten alle tijden gewaarborgd zijn. Ik denk dat het elektronisch patiëntendossier in de nabije toekomst een rol kan spelen. Patiënten hebben daar zelf toegang toe en kunnen anderen machtigen om mee te kijken. Als patiënt krijg je dan ook meer regie.” 

Mooie combinatie

“Persoonlijk kan ik de combinatie huisarts - arts bij een arbodienst overigens ook echt aanraden. Drie dagen in de praktijk, een dag op locatie bij Stigas of thuis. Het is elke week weer een mooie afwisseling en eigenlijk ook echt luxe.”

Verzuim voorkomen

Math Creemers, directeur Stigas, pleit voor meer samenwerking tussen preventieve en curatieve zorg. “Het  heeft grote voordelen voor veel partijen. Zo kan veel verzuim worden voorkomen bij werknemers, die vaak eerst met klachten bij de huisarts komen voordat er überhaupt sprake is van verzuim. Niet alleen de werknemer zelf, maar ook zijn werkgever en de eventuele verzuimverzekeraar plukken hier de vruchten van. Arbocuratieve samenwerking biedt ook een oplossing voor werkenden waarvoor de toegang tot de bedrijfsarts sowieso niet vanzelfsprekend is, immers zodra de huisarts constateert dat er sprake is van een relatie tussen bepaalde klachten en het werk kun je starten met preventie. Tot slot profiteert ook de zorgverzekeraar; het is een bewezen feit is dat werken gezond is en dus leidt tot minder zorgconsumptie. Ik realiseer me dat dit gemakkelijker gezegd dan georganiseerd is en daarom is het des te mooier om te zien hoe Olivier in één persoon invulling geeft aan deze al lang gekoesterde wens.”