Scan Duurzaam Werken: lichamelijke belasting blijft risico nummer 1

Scan Duurzaam Werken: lichamelijke belasting blijft risico nummer 1

Vandaag verschijnt de Scan Duurzaam Werken in Agrarisch en Groen van Stigas, waarin een actueel beeld van gezond, veilig en vitaal werken in de sector wordt geschetst. De scan biedt werkgevers en werknemers, hun organisaties en overheden aanknopingspunten om duurzame inzetbaarheid in de sector te kunnen realiseren. In de scan is onder andere te lezen dat lichamelijke belasting nog steeds risico nummer 1 is.

Andere belangrijke trends zijn:
• vergrijzing en langer doorwerken, flexibele arbeid, nieuwe technologieën, schaalvergroting en verbreding van activiteiten;
• werkenden zijn blij met hun werk en ook qua vitaliteit doet men het goed, met aandachtspunten voor specifieke sectoren;
• mede door het lichamelijke zware werk is het een uitdaging om tijdig aan de slag te gaan en blijven met de eigen loopbaan om zo gezond met pensioen te gaan.
Stigas speelt hier, samen met werkgevers en werknemers, al geruime tijd op in met programma’s als Werken aan morgen en de RIE van Stigas.

De scan geeft de belangrijkste trends, feiten en cijfers weer uit de rapportage ‘Duurzaam werken in de agrarische en groene sector’ die Stigas in 2017 op basis van de beschikbare gegevens samenstelde.

Scan - Duurzaam werken in agrarisch en groen
Achtergrondrapportage – Duurzaam werken in de agrarische en groene sector