Sectorale taskforce Deense karren van start

Sectorale taskforce Deense karren van start

De afgelopen tijd hebben we onze leden geïnformeerd over het ongeval met een gestapelde Deense kar en de reactie daarop van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een speciale sectorale taskforce gaat zich nu buigen over een gepaste reactie vanuit de sector.

De berichten en de oproep hebben in de vakpers veel aandacht gekregen en krijgen dat nog steeds. Het is goed dat de media ons weet te vinden. Dit biedt gelegenheid richting aan de informatieverstrekking te geven. Waarbij we overigens bijzonder zorgvuldig te werk gaan omdat we willen voorkomen dat er onduidelijkheid en daardoor onrust in de sector ontstaat.

Er heeft een gemêleerde groep ervaringsdeskundigen en experts gereageerd. Dit zijn telers, handelsfirma’s en logistieke bedrijven. LTO Glaskracht Nederland laat zich hierbij ondersteunen door het sectorale kennisinstituut Stigas. Aanstaande woensdagmiddag komt de taskforce voor de eerste keer bij elkaar.

Constructief

Het gesprek staat in het teken van het met elkaar scherp krijgen waar het nu precies over gaat, wat wel en wat niet meer mag en hoe we verder gaan vanaf hier. We hebben de Inspectie SZW uitgenodigd om tijdens de bijeenkomst een toelichting te geven op het incident en de regels. Zij hebben positief gereageerd op dit verzoek, wat wij als constructief ervaren. Er wordt niet alleen opgetreden, maar ook bereidheid getoond onze sector te woord te staan. Vraag aan de inspectie zal naast het inhoudelijk stuk ook zijn hoe er met de handhaving wordt omgegaan. Belangrijk in dat kader is het in ieder geval te laten zien dat wij als glastuinbouwsector de handschoen serieus oppakken.

We houden u geïnformeerd over de voortgang. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Peter Loef van LTO Glaskracht Nederland.

Bron: LTO Glaskracht Nederland