Startbijeenkomst campagne ‘Op weg naar Zero-Accidents in 2020’

Startbijeenkomst campagne ‘Op weg naar Zero-Accidents in 2020’

Op 29 augustus heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de campagne “Op weg naar Zero Accidents in 2020’. Het doel van deze campagne is het aantal ongevallen bij agrarische en groene werknemers, ondernemers, gezinsleden en erfbezoekers significant te verminderen.  Het initiatief wordt breed gesteund en de deelnemers zijn Stigas (bestuur), LTO Nederland, CUMELA Nederland, branchevereniging VHG, FNV, RIVM, Nevedi, FEDECOM, For Farmers, Nijhof Wassink, Transport en Logistiek NL.

Het eerste platformoverleg

De grootste uitdaging is dat de ondernemer en werknemer het onderwerp veiligheid in alle aspecten van het werk meenemen, dit met elkaar bespreken, risico’s signaleren, zoeken naar verbetering en er vervolgens ook naar handelen. De campagne legt onder meer verbinding met het project Zelfregulering, waarin naar aanleiding van de RI&E onveilige situaties op bedrijven worden gesignaleerd. Het project loopt tot en met 2020. Heeft u vragen? Neem contact op met Ad de Rooij (ad.de.rooij@stigas.nl) of of Peter Tamsma (peter.tamsma@stigas.nl).