Voorkom onnodig ziekteverzuim door de griepvaccinatie

Voorkom onnodig ziekteverzuim door de griepvaccinatie

Ook dit jaar biedt Stigas de jaarlijkse griepprik aan. Dit gebeurt in samenwerking met Vaccinatiezorg Nederland. De griepprik beschermt tegen het virus van de jaarlijkse griepgolf. De griepprik wordt aangeboden op uw bedrijfslocatie. Een minimum van 6 vaccinaties is dan vereist.

Griep komt elk jaar voor, maar de omvang en ernst van de epidemie varieert sterk. Het aantal gevallen met griep-achtig ziektebeeld in de huisartspraktijk is tussen 1970 en 2013 gedaald.  Een van de redenen is de verhoogde vaccinatiegraad. Met de griepprik verlaagt u dus uw ziekteverzuim.

Gratis in het Colland Zorgarrangement

Voor bedrijven die gebruik maken van het Colland Zorgarrangement in samenwerking met Zilveren Kruis Achmea is de griepprik gratis.
Voor € 10,- per werknemer per jaar als het bedrijf minder dan 100 werknemers telt, kunt u gebruik maken van het uitgebreide zorgpakket Present met daarin de griepprik. Colland Zorg, Stigas en Zilveren Kruis Achmea werken nauw samen en hebben een gericht aanbod voor de agrarische en groene sectoren. Voor meer informatie hierover zie de website van Colland Zorg of bel de Stigas Servicedesk (085-044 07 00 optie 1).

Aanbevolen voor de pluimveehouderij, varkenshouderij en bedrijfsverzorging

Speciaal aanbevolen wordt de griepprik voor werkenden in de pluimveehouderij, varkenshouderij en agrarische bedrijfsverzorging. Dit is ook van belang voor de Volksgezondheid. De jaarlijkse griep mag zich namenlijk niet vermengen met een eventuele uitbraak van de vogelgriep (aviaire influenza). De griepsprik biedt overigens geen bescherming tegen de aviaire influenza.

Tarieven

De kosten bedragen € 21,60 per vaccinatie. Over dit bedrag wordt geen BTW in rekening gebracht. Vanaf twintig vaccinaties gelden lagere tarieven (zie tabel hieronder). Door samenwerking met VaccinatieZorg Nederland kan Stigas deze lage prijzen aanbieden.

1 t/m 19 vaccinaties € 21,60 per vaccinatie
20 t/m 39 vaccinaties € 20,10 per vaccinatie
40 t/m 59 vaccinaties € 18,65 per vaccinatie
60 t/m 79 vaccinaties € 17,05 per vaccinatie
80 t/m 99 vaccinaties € 15,05 per vaccinatie
> 100 vaccinaties € 13,10 per vaccinatie

Aanmelden

U kunt zich tot uiterlijk 1 oktober aanmelden door te bellen met de Stigas Servicedesk: 085 - 044 07 00 (kies voor optie 1) of mail info@stigas.nl.