Stigas Gezond en Vitaal Werken Prijs 2019

Werken aan morgen

Nomineren kan tot 15 augustus!

Ook dit jaar reikt Stigas de Gezond & Vitaal Werken Prijs uit. We zijn op zoek naar bedrijven die mooie voorbeelden hebben van hoe zij invulling geven aan duurzame inzetbaarheid in hun bedrijf, bijvoorbeeld: 

 

  • met concrete activiteiten, die erop gericht zijn medewerkers gezond, vitaal en productief te houden tot aan hun pensioen; 
  • of met structurele veranderingen (transformaties) die de aandacht voor duurzame inzetbaarheid verankerd hebben in hun organisatie. 

Belangrijke criteria zijn: visie, betrokkenheid van medewerkers, lef en praktische toepasbaarheid. Let op: Deze keer hebben we een prijs voor kleinere werkgevers (minder dan 50 medewerkers) en een prijs voor grotere werkgevers (meer dan 50 medewerkers). 

Bent of kent u een bedrijf dat hiervoor in aanmerking komt? Nomineer dan door een mail met uw motivatie te sturen naar info@stigas.nl. Dit kan tot 15 augustus.

Het is de ambitie van Stigas om zoveel mogelijk bedrijven te inspireren aan de slag te gaan met vitaliteit en inzetbaarheid. Via de Gezond en Vitaal Werken Prijs delen we de opbrengsten van deze initiatieven met een groot publiek.