Stigas introduceert compleet nieuwe RI&E methodiek

Stigas introduceert compleet nieuwe RI&E methodiek

Stigas heeft de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) totaal vernieuwd. Resultaat is een digitaal systeem dat eenvoudig en toegankelijk is en u motiveert en aanzet tot actie en verbetering. De komende periode kunnen bij wijze van proef 75 bedrijven in de sectoren agrarisch loonwerk, hoveniers en groenvoorziening, glastuinbouw en varkenshouderij kosteloos met deze nieuwe RI&E kennismaken. Een mooi aanbod voor in het totaal 300 bedrijven! In het najaar zal de nieuwe RI&E ook voor de andere agrarische en groene sectoren beschikbaar komen.

Waarom een nieuwe RI&E?

Een goed opgestelde RI&E helpt ongevallen te voorkomen. Maar dan moet het plan van aanpak niet in uw bureaula verdwijnen; het moet altijd in uw achterhoofd zitten, bij al uw activiteiten. Veiligheid is een kwestie van gedrag! Dat vraagt om een RI&E die laagdrempelig is, u uitnodigt om in actie te komen en u en uw medewerkers activeert. Het nieuwe RI&E systeem is daarom ontwikkeld in samenspraak met ondernemers in de praktijk. Zij hebben tips en suggesties gegeven om deze zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de sector en het type bedrijf.

De voordelen

In het nieuwe RI&E-systeem geeft u zelf aan wat u gaat doen om risico’s te voorkomen. Aan elke actie koppelt u een termijn. Door een koppeling met uw mailbox wordt u automatisch geattendeerd als u een knelpunt nog niet hebt opgelost. Verder kunt u anderen, bijvoorbeeld uw VCA-auditor, machtigen om mee te kijken in uw digitale RI&E. Zodra u bent ingelogd komt u op een overzichtspagina terecht waarop u meteen ziet hoe ver u bent met invullen en welke acties nog open staan of opgepakt moeten worden. In één oogopslag ziet u of u ‘bij’ bent of niet.

Begeleiding van uw Stigasadviseur

Uw Stigasadviseur begeleidt u graag bij het opstellen van uw RI&E. De praktijk leert dat het ene bedrijf een intensievere begeleiding vraagt dan het andere. Wij hebben drie varianten:

  • begeleiding door onze adviseur op uw bedrijfslocatie (intensief persoonlijk contact)
  • begeleiding door onze adviseur ‘op afstand’ (telefonisch/digitaal contact)
  • geen begeleiding (alleen een korte telefonische check)

Vier sectoren

De nieuwe RI&E methodiek is gemaakt voor deze vier sectoren: mechanisch loonwerk, hoveniers en groenvoorziening, glastuinbouw en varkenshouderij. De overige sectoren volgen in de loop van het najaar.

U bent toe aan een nieuwe RI&E?

Bent u toe aan een nieuwe RII&E en behoort u tot één van de vier pilotsectoren? Neem dan contact op met de Stigas Servicedesk: 085 – 044 07 00 (kies voor optie 1). Wees snel: het aantal deelnemers voor de kosteloze kennismaking is immers beperkt.