Stormschade? Tips voor veilig opruimen en herstellen

omgewaaide boom

Vanmiddag zijn er nog zware windstoten. Pas later in de middag en de avond neemt de wind af en verdwijnen de zware windstoten. Er is veel stormschade en nooit eerder waren er zoveel schademeldingen, meldt het Verbond van Verzekeraars.

Heb je schade van omgevallen bomen of aan dak of kasdek? Lees onze tips om alles veilig op te ruimen en te herstellen. 

Voor glastuinders:

Voor iedereen:

Vragen?
Neem contact op met onze preventieadviseurs:

Glastuinbouw:  Albert der Burg 
Hoveniers en groenvoorziening: Sjoek van der Maarl