Verzuimdeskmedewerker Veronica Kamsma: “We snappen dat verzuim vervelend is en willen daarbij ontzorgen”

Als een van je medewerkers ziek is, moet er van alles geregeld worden. Veronica Kamsma is bij Stigas een van de gezichten van de verzuimdesk. Ze bespreekt met de werkgever en de medewerker wat er na een ziekmelding gebeurt en leidt het proces in goede banen. “Het is altijd een weg die ik samen met de werkgever en de medewerker bewandel.”


Veronica Kamsma werkt sinds 2011 bij Stigas. Deze nuchtere van origine Friezin werkt graag voor de agrarische en groene sector. “De no-nonsensmentaliteit en de hardwerkende mensen spreken mij aan.” Veronica is voor werkgevers, medewerkers, bedrijfsartsen en re-integratieadviseurs dé spin in het web. 

Veronica

Kun je aangeven wat er gebeurt na een ziekmelding?

“Als een ziekmelding bij ons binnenkomt, neem ik binnen 48 uur telefonisch contact op met de werkgever. Hij kent de medewerker en de werksituatie immers het beste. Ik vraag of de werkgever kan inschatten of het om kort of mogelijk langdurig verzuim gaat en ik bespreek de vervolgstappen. Als ik zie dat iemand regelmatig verzuimt of als ik hoor dat het gaat om een bedrijfsongeval bespreken we of het verstandig is hier extra aandacht aan te besteden. Daarna bel ik, als het nodig is, de medewerker om te horen hoe het gaat. Ik vraag wat hij niet meer kan in het werk, maar ook wat hij nog wel zou kunnen. Zo krijg ik meer informatie om de volgende stap te bepalen. Ook bespreek ik met de medewerker wat hij verder kan verwachten. Gelukkig komt het vaak voor dat iemand snel weer aan het werk kan. Dan houd ik dat in de gaten en hoef ik geen vervolgafspraak te maken.”  

“Ik heb veel respect voor werkgevers, zij moeten naast hun gewone werk ook nog heel veel regelen voor hun medewerkers.”

Wat als het langer gaat duren?

“Als we met elkaar verwachten dat iemand op korte termijn nog niet aan de slag kan, plan ik een afspraak in met onze re-integratieadviseur of bedrijfsarts. Zij gaan de medewerker begeleiden. Telkens als zij de medewerker hebben gesproken en een advies hebben opgesteld, ga ik na wat de volgende stap is en plan ik nieuwe afspraken in. Ik zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is en weet wat de volgende stap is. Verder geef ik de werkgever uitleg over de Wet verbetering poortwachter en over wat er van de werkgever wordt verwacht. ” 

Met wie heb ik als werkgever nog meer contact?

“Als medewerker van de verzuimdesk ben ik het vaste aanspreekpunt voor de werkgever. Door mijn ervaring kan ik veel telefoontjes direct zelf afhandelen. Of snel beantwoorden omdat ik korte lijnen heb met de re-integratieadviseur, de bedrijfsarts en mijn collega’s van preventie. Op de verzuimdesk werken nog zeven collega’s die allemaal veel ervaring hebben. Iedereen werkt voor een eigen regio. Bedrijven vinden het prettig om zo een vaste contactpersoon te hebben. Verder zijn wij een echt team; als ik een dagje vrij ben, helpt een collega een klant vaak snel verder.” 

“Het gaat om zieke mensen die soms kwetsbaar zijn en daar moet je wel rekening mee houden.”

Wat vind jij de kracht van Stigas als arbodienstverlener?

“Wij zijn betrokken bij de werkgever en de medewerker. Daarnaast zijn mijn collega’s gespecialiseerd in de sector en weten wat er speelt op bedrijven. We snappen dat verzuim vervelend is en willen daarbij ontzorgen, zoveel mogelijk zorg uit handen nemen. We nemen de bedrijven helemaal mee in de Wet verbetering poortwachter en hebben korte lijnen met iedereen. Dit bespaart de werkgever een hoop rompslomp. Ik heb respect voor werkgevers; zij moeten, naast hun gewone werk, ook veel regelen voor hun medewerkers. De zieke medewerkers hebben vaak minder stress omdat we hen goed begeleiden. Ik probeer ook zoveel mogelijk rekening te houden met hun voorkeuren.”  

Waar krijg jij energie van?

“Ik wil de zaken goed op orde hebben, zodat werkgevers tevreden zijn. Daarnaast wil ik het zo goed mogelijk regelen voor de zieke medewerkers. Het gaat om zieke mensen die soms kwetsbaar zijn en daar moet je rekening mee houden.” Veronica vult nog aan dat ze blij is dat de eerste intake telefonisch is en niet digitaal. “Zo heb ik meteen contact en overleg. In de praktijk waarderen zowel de werkgever als de medewerker dit contact en dat geeft mij weer de nodige energie.”

Meer informatie