Subsidie voor aanpak fijnstof in de pluimveestal

Pluimveehouders kunnen subsidie krijgen voor maatregelen om fijnstof bij de bron aan te pakken. Naast een effect op de uitstoot kan dit ook een positief effect hebben op de werkenden in de stal. Vijf bewezen systemen komen in aanmerking voor deze regeling die loopt van 19 april tot 31 mei. 

Op 22 april houdt de RVO ook een webinar over dit thema. Kijk hier voor meer informatie: 

#pakstofaan