Update Taskforce Deense Karren 18 december 2017

Update Taskforce Deense Karren 18 december 2017

Op 18 december 2017 heeft de Taskforce Deense Karren van LTO Glaskracht Nederland teruggekeken op de bijeenkomst met de Inspectie SZW op 5 december jl. De Taskforce is positief over de manier waarop de Inspectie SZW haar kennis en ervaring ter beschikking stelt. Op 5 december heeft de Inspectie SZW bijzonder bruikbare opmerkingen geplaatst bij de gepresenteerde oplossingen. Op basis van deze opmerkingen is de Taskforce in staat geweest om direct vervolgstappen in de ontwikkeling van de oplossingen ter hand te nemen. Vandaag zijn die aanpassingen met elkaar bekeken op basis waarvan een volgende doorontwikkeling kan plaatsvinden. De Taskforce is voornemens om tijdens de volgende bijeenkomst met de Inspectie SZW op 27 februari 2018  haar definitieve oplossingen te presenteren. Op 5 februari 2018 komt de Taskforce wederom bij elkaar om daartoe de spreekwoordelijke punten op de ‘i’ te zetten.