Veilig werken door inleenkrachten andere sectoren

Glastuinbouw

Inleenkrachten uit andere sector bij jou aan het werk? Zorg dat ze gezond en veilig werken.

Veilig werken door inleenkrachten

Onder invloed van de corona-epidemie zullen er (tijdelijk) verschuivingen plaatsvinden op de agrarische en groene arbeidsmarkt. Zo gaan werknemers uit bijvoorbeeld de sierteelt in de glastuinbouw in de groenten- of vollegrondsteelt aan de slag. Daar zijn nu tekorten omdat veel medewerkers uit Oost-Europa naar huis zijn gegaan of niet meer terug kunnen. Ook mensen die nog nooit in de agrarische en groene sector hebben gewerkt, stromen mogelijk nu in. Aandacht voor gezond en veilig werken is daarbij nu meer dan ooit van levensbelang.

Platforms voor vraag en aanbod

In de sector worden op dit moment verschillende initiatieven genomen om vraag en aanbod van arbeid opnieuw bij elkaar te brengen, zoals https://www.werkenindelandentuinbouw.nl/ Concreet is de ambitie om daar waar als gevolg van de crisis overschotten aan arbeid zijn ontstaan, deze in te zetten waar er tekorten zijn.

Werkgever verantwoordelijk voor veiligheid

Wie personeel inhuurt, is wettelijk verantwoordelijk dat er gezond en veilig gewerkt wordt. Ook voor werknemers die niet bij je in dienst zijn, zoals uitzendkrachten. Komen er nieuwe werknemers bij je werken? Vertel ze dan goed: hoe jullie werken, welke risico's er zijn, en welke maatregelen jullie nemen om ongelukken te voorkomen. En als deze werknemers eenmaal aan de slag zijn: let goed op of ze met deze instructies uit de voeten kunnen.

Advies aan werknemers

Aan nieuwe werknemers geven we de volgende adviezen: laat je goed voorlichten en gebruik de aangeboden beschermingsmiddelen. Is iets niet helemaal duidelijk: laat het je nieuwe werkgever weten.

Altijd: maatregelen tegen corona!

Extra aandacht vragen nu de maatregelen om het coronavirus in te dammen: was je handen goed en regelmatig, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, schud geen handen en blijf op 1,5 meter afstand van elkaar. Dit laatste is niet altijd gemakkelijk te realiseren in bedrijven, maar de praktijk leert dat er vaak oplossingen mogelijk zijn. 

Naar huis bij verkoudheid en koorts

Let op: medewerkers met (milde) verkoudheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten) of een verhoging tot maximaal 38 graden blijven, volgens de richtlijn van het RIVM, thuis! Ook medewerkers die huisgenoten hebben met koorts, blijven thuis. Werkgever en werknemer kijken samen of er vanuit huis gewerkt kan worden en/of er ander werk beschikbaar is.

Informatie over gezond en veilig werken in de agrarische en groene sectoren