Vogelgriep: per direct ophokplicht in het hele land

Vogelgriep: per direct ophokplicht in het hele land

In heel Nederland is woensdag een ophok- en afschermplicht ingesteld voor bedrijven die vogels houden voor de productie van vlees, eieren of andere producten en voor het uitzetten in het wild. Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft dat bekendgemaakt.

De maatregel wordt volgens Van Dam uit voorzorg genomen omdat er in Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Polen en Zwitserland bij wilde vogels besmettelijke vogelgriep van het type H5N8 is aangetroffen. In Duitsland geldt de ophokplicht in delen van het land. Ook in Nederland zijn dode wilde watervogels aangetroffen. Mogelijk hadden die ook deze zogeheten hoogpathogene vogelgriep. Deze dieren worden verder onderzocht.

Neem extra hygiënemaatregelen

De ophok- en afschermplicht moet voorkomen dat in Nederland bedrijven besmet raken. Experts hebben aangegeven dat op dit moment sprake is van een aanzienlijk verhoogd risico voor de pluimveesector op besmettingen.

Van Dam roept de bedrijven ook op extra hygiënemaatregelen te nemen, zoals het tot een minimum beperken van het aantal bezoekers. De bedrijven moeten alert zijn op symptomen van de vogelgriep bij het pluimvee.

Eind 2014 is in Nederland voor het laatst een landelijke ophokplicht ingesteld vanwege vogelgriep. Die liep tot begin 2015.

Raak dode wilde watervogels niet aan

Meerdere dode wilde watervogels op dezelfde plek, kan wijzen op vogelgriep. Pluimveebedrijven in Nederland moeten de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit( NVWA) waarschuwen als ze symptomen van de ziekte zien. Het advies is de dode wilde watervogels niet aan te raken. Hoewel er volgens Van Dam geen aanwijzingen zijn dat mensen met de H5N8-vogelgriep besmet kunnen raken, is dat ook niet geheel uit te sluiten.

Insleep

Het belangrijkste doel van de ophokplicht is te voorkomen dat het virus vanuit de natuur in bedrijfsgebouwen en kippenstallen terechtkomt. Dat wordt het "risico van insleep" genoemd
Van Dam heeft aan het Erasmus Medisch Centrum gevraagd om dit najaar een aantal soorten wilde watervogels in de gaten te houden. De hoop is dat dit extra informatie oplevert over de verspreiding van het H5N8 virus binnen de watervogelpopulatie.

Wat betekent dit voor mijn gezondheid?

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over uw gezondheid als u werkt met pluimvee. Bij welke ziekteverschijnselen moet u bijvoorbeeld alert zijn?

Kijk hier voor meer informatie over uw gezondheid en vogelgriep. Met kort filmpje.