Voorkom herhaling van een bedrijfsongeval – doe een zelfinspectie

Ongevalsonderzoek na bedrijfsongeval

Bij een bedrijfsongeval komt er veel op de betrokkenen af. Als bedrijf wil je dit niet nog een keer meemaken. Door het doen van een zelfinspectie naar het ongeval stimuleert de Nederlandse Arbeidsinspectie het lerend vermogen van bedrijven. Begin dit jaar is de regeling ‘Gedifferentieerde aanpak ongevalsonderzoek’ ingegaan. 

Wat betekent die regeling?

Uitgangspunt is dat de werkgever bij een ongeval zelf een ongevalsonderzoek uitvoert of laat uitvoeren. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en wat de directe- en basisoorzaken van het ongeval zijn. 

Op basis van het onderzoek wordt een rapportage opgesteld met een verbeterplan. Het doel hiervan is dat de werkgever leert van het bedrijfsongeval en de veiligheid in het bedrijf verbetert. Zo kan herhaling worden voorkomen. Bijkomend voordeel: geen boete. 

Kan ik hulp krijgen bij een ongevalsonderzoek?

Het uitvoeren van een goed ongevalsonderzoek is niet eenvoudig. Het is goed om te weten dat je hier als ondernemer niet alleen voor staat en hulp kunt krijgen van een veiligheidskundige van Stigas. Wij kunnen het ongevalsonderzoek - in samenwerking met de ondernemer of het bedrijf - uitvoeren en een verbeterplan opstellen. 

Hoe werkt dit?

  • We houden interviews met omstanders en slachtoffer(s) en trekken conclusies over de achterliggende oorzaken. 
  • In de rapportage wordt een tijdlijn opgenomen, waarop de positie van betrokkenen voor én tijdens het ongeval is aangegeven en wordt vastgelegd welke materialen, machines, etc. bij het ongeval betrokken waren.
  • Je ontvangt advies hoe dit soort ongevallen in de toekomst voorkomen kunnen worden. 
  • Als eindproduct ontvang je een goede rapportage en een verbeterplan die je kunt indienen bij de Arbeidsinspectie. 

Het voordeel van het uitvoeren van het ongevalsonderzoek door een veiligheidskundige van Stigas is dat hij/zij bekend is met de methodiek en het type bedrijf. Tevens is het van belang dat niet alleen het bedrijf kan leren van het bedrijfsongeval maar uiteindelijk de gehele betreffende sector.

Contact

Mail of bel naar onze Servicedesk 
Mail: info@stigas.nl
Telefoon: 085 – 044 07 00, optie 1

Meer informatie