Vraag van de maand: Is een heftruckcertificaat altijd verplicht?

Vraag van de maand: Is een heftruckcertificaat altijd verplicht?

16- en 17-jarigen moeten een heftruck-certificaat halen. Omdat zij nog niet veel werkervaring hebben en gevaren nog niet altijd goed kunnen inschatten, kunnen zij sneller ongelukken veroorzaken. Houd daarom ook toezicht op hun werk en grijp in als het mis dreigt te gaan.

Voor andere medewerkers is een certificaat niet wettelijk verplicht. Zorg er wel voor dat de chauffeurs aantoonbaar (intern) zijn opgeleid en geïnstrueerd in een juist en veilig gebruik. Laat hen na afloop van de opleiding en instructie een document, met de inhoud van deze opleiding en instructie, ondertekenen. 
In de voorlichting moeten de o.a. de volgende onderwerpen aan bod komen: 

  • de gevaren voor de bestuurder en de personen in de omgeving van de heftruck;
  • de interne verkeersregels;
  • het doel en het gebruik van de veiligheidsvoorschriften;
  • veiligheidsmaatregelen bij de diverse handelingen;
  • verboden handelingen;
  • dagelijks onderhoud;
  • hoe te handelen bij defecten of schade.

Voor het besturen van heftrucks breder dan 130 centimeter waarmee op de openbare weg wordt gereden is ook een T-rijbewijs nodig.
Zie ook de arbocatalogus

Tip: Cumela heeft een toolboxvideo gemaakt 'Veilig werken met de heftruck, zo dat je dat!'