Vraag van de week: hoe veilig is werken met voegzand?

Voegzand

Vanuit de hovenierssector bereikte ons de vraag: is het toegestaan om te werken met GatorSand. Wat direct opvalt is het grote pictogram op de verpakking en de tekst dat het schade aan organen en kanker kan veroorzaken. Onze preventieadviseur en hoger veiligheidskundige Kevin van der Heijden geeft antwoord.

Het veiligheidsinformatieblad

“Om een oordeel te vellen heb je hiervoor het veiligheidsinformatieblad nodig en de lijst met CMR stoffen. Zo’n blad heeft best veel rubrieken en is ontzettend uitgebreid, wat er wel eens voor kan zorgen dat het een beetje onleesbaar wordt. Om de vraag te kunnen beantwoorden ga je naar rubriek 3: ‘Wat is de samenstelling van de desbetreffende stof?’ In GatorSand, maar ook in andere vergelijkbare soorten voegzand zit Kristallijn Silica, en als je dat opzoekt in de lijst van CMR stoffen (volledig uitgeschreven: SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen) kun je daar lezen dat dit product kanker kan veroorzaken. ”

Wat nu?!

Als werkgever ben je verplicht je werknemers te beschermen tegen blootstelling aan deze stoffen door alternatieve stoffen te gebruiken die minder schadelijk zijn voor hun gezondheid. Je zal dus moeten blijven zoeken naar betere maatregelen en naar alternatieven (Bron https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/kankerverwekkende-en-mutagene-stoffen
In dit voorbeeld zijn er alternatieven voor GatorSand. Dus voor professioneel gebruik is werken met GatorSand niet verantwoord en toegestaan!  Wil je als werkgever koste wat het kost toch werken met deze stof, dan moet je aantonen dat het gebruik van deze stof strikt noodzakelijk is en vervanging door minder gevaarlijke stoffen technisch niet uitvoerbaar. Daarnaast moet je zorgen voor optimale bescherming. Denk hierbij aan een zo min mogelijke blootstelling, eet/drink/rook niet tijdens het gebruik van het product, draag adembescherming type FFP3, beschermende handschoenen en oog/gelaatsbescherming).  Mijn advies is daarom kort samengevat:

  • Doe een zelfinspectie via https://www.zelfinspectie.nl/zelfinspecties/werken-met-gevaarlijke-stoffen en
  • Werk alleen met CMR stoffen als er echt geen alternatief is.
  • Kijk naar alle verplichtingen die je als werkgever moet doen bij het in bezit hebben en werken met CMR stoffen. Werknemers onder de 18 jaar mogen bijvoorbeeld niet werken en blootgesteld worden aan/met kankerverwekkende of mutagene stoffen. 

Vragen?

Heb je verder nog vragen? Kun je altijd contact met mij opnemen.
Kevin van der Heijden