Vrijwilligerscoördinator Willem Peters heeft een scherp oog voor veiligheid

Veilig werken met vrijwilligers

Hier op de foto: vrijwiligers Aleid van der Kolk en Jaap van Overbeek

Willem Peters coördineert al 33 jaar een groep vrijwilligers van de Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden. Dat doet hij naast zijn baan als rentmeester bij Brabants Landschap. Met een heldere visie – “Vrouwen schenken bij ons geen koffie” – en een scherp oog voor de veiligheid. Op twaalf zaterdagochtenden wordt er gewerkt. Sinds vorig jaar gebruikt hij bij de voorbereidingen de app voor vrijwilligers. Deze app helpt coördinatoren om hun vrijwilligersgroepen veilig te laten werken. Vijf vragen over zijn werk en aanpak. 

1.    Hoe groot is jullie groep? 

“In totaal zijn we met ongeveer 70 vrijwilligers. De opkomst op een gemiddelde werkdag is gemiddeld 27 personen en op de gastenlijst voor de jaarlijkse barbecue, waarvoor iedereen wordt uitgenodigd die het afgelopen jaar tenminste een keer heeft meegewerkt, staan ongeveer 50 mensen. Dan heb je een idee. 60 procent is man, 40 procent vrouw. We werken niet met rolpatronen. Vrouwen zetten en schenken bij ons dus geen koffie. En met haantjesgedrag, denk aan mannen die onder elkaar het ruige boswerk willen doen, hebben we ook niets. Dat is voor de mannen uiteindelijk ook leuker.” 

2.    Wat voor soort werkzaamheden doen jullie? 

“We hebben een kalender waar elke maand een andere werkzaamheid op staat. Denk aan wilgen knotten, hooien, poelen schoonmaken en heggen knippen.  Daarnaast werken we op verschillende locaties: bij de gemeente, Staatsbosbeheer en op terrein van het Landschapsbeheer Uden zelf. Dat maakt het extra afwisselend.”

3.    Hoe ziet een  veiligheidsinstructie er in de praktijk uit?

“Tijdens de briefing aan het begin van elke werkdag wijs ik de vrijwilligers op de belangrijkste zaken: afstand houden, schone handen bij het schoonmaken van de poelen en zware takken pas tillen nadat je als warming up de lichtere hebt getild. Ik houd het altijd een beetje luchtig, door bijvoorbeeld te zeggen dat het niet de bedoeling is dat je zaterdagavond gewond of uitgeteld naast je partner op de bank zit. Vanaf april wijs ik iedereen op de zonnebrand die vanaf het begin van de dag klaarstaat. Smeren en bijsmeren is dan het devies. De gastvrouw die de presentielijst bijhoudt, checkt altijd of iedereen alles gehoord en begrepen heeft en legt het, mocht dat nodig zijn, nogmaals uit.” 

4.    Hoe bereid je zo’n briefing voor? En gebruik je de nieuwe app daar al bij? 

“De woensdag voor de zaterdag maak ik een checklist. Dat doe ik op basis van het verslag van het vorig jaar en de aandachtspunten die daaruit voort zijn gekomen. Deze checklist stuur ik naar de secretaris, de gastvrouw en de bhv’ers die aanwezig zullen zijn. Zij kunnen aanvullende input leveren. Sinds de veiligheidsapp er is, gebruik ik die om de checklist te maken. Het meeste kan ik erin kwijt en hij is lekker compact. Als aanvulling op de app zou ik ruimte willen hebben voor het noteren van het weer, de eerder gemaakte fouten, het benodigde gereedschap en degene die voor de koffie en iets lekkers zorgt.” 

5.    Zijn er verder nog veiligheidsmaatregelen? 

“We hebben een risico-inventarisatie en -evaluatie die jaarlijks wordt bijgesteld. En elk jaar na 15 april keuren we onze ladders en al het gereedschap dat we gebruiken. Bij de geringste twijfel wordt het uit het werk genomen, en gerepareerd of vervangen. Tot slot zijn er elke zaterdag twee bhv’ers aanwezig, waarvan er altijd een op de weg staat om het verkeer in de gaten te houden. Die maakt ook de praatjes met de wandelaars. Mensen zijn vaak heel benieuwd  naar wat wij allemaal aan het doen zijn!”