Wat mag ik wél vragen aan mijn zieke medewerker?

Sandra Kaptein

Als je medewerker zich ziekmeldt, mag je hem niet vragen wat hij mankeert. Maar welke vragen mag je wel stellen? Op welke vragen hoeft je medewerker geen antwoord te geven? Hoe maak je er toch een prettig gesprek van? Re-integratieadviseur Sandra Kaptein merkt dat veel werkgevers hiermee worstelen. Daarom een paar handige tips. 

Wat mag niet? 

Je mag niet vragen naar de diagnose, de klachten en de behandeling. Je mag ook geen waardeoordeel geven over de klachten of de behandeling. Vaak vertelt een medewerker uit zichzelf  wat er aan de hand is. Deze informatie mag je als werkgever niet vastleggen. 

Maar hoe ga ik dan in gesprek?  

Niet mogen vragen naar de oorzaak van het verzuim lijkt belemmerend voor het gesprek maar biedt, verrassend genoeg, ook mogelijkheden. Je mag namelijk wel vragen naar wat je medewerker nog wél kan. Zo denk je al snel in oplossingen. Vraag je medewerker welke werkzaamheden hij nog wel kan uitvoeren. Het belangrijkste is dat jullie met elkaar in gesprek zijn en blijven. Niet over de belemmeringen, maar over de mogelijkheden. 

Welke vragen kan ik wel stellen? 

Het volgende mag je vragen: 

  • Heb je een idee wanneer je weer aan het werk denkt te kunnen?
  • Zijn er lopende zaken of werkzaamheden die overgedragen moeten worden aan collega’s?
  • Welke taken of werkzaamheden denk je nog wel te kunnen doen?
  • Zijn er aanpassingen nodig om weer aan het werk te kunnen? 
  • Is er sprake van een bedrijfsongeval of een ongeval waarbij een andere partij aansprakelijk is?
  • Is er mogelijk sprake van een vangnetregeling vanuit het UWV? Zo ja, dan kan je als werkgever een Ziektewet-uitkering aanvragen bij het UWV. Meer informatie hierover vind je op de site van het UWV.

Toon oprechte belangstelling en vraag hoe het met je medewerker gaat 

Het is voor jouw medewerker meestal net zo vervelend als voor jou dat hij niet kan werken. Toon daarom interesse en begrip voor zijn situatie. Laat hem vooral weten dat je hem graag wil helpen om zijn werk te kunnen doen. Zo is het duidelijk dat zijn belangen net zo belangrijk zijn als de belangen van de organisatie. Je kunt ook vragen of iemand uit de organisatie iets voor hem kan betekenen.  

Hoe sluit ik het gesprek af?

Maak heldere afspraken met elkaar. 

  • Als het mogelijk is: maak afspraken over de werkzaamheden die jouw medewerker nog wel kan doen: wat, wanneer en hoe.  
  • Bespreek op welk telefoonnummer hij bereikbaar is. En vraag op welk adres hij verblijft. 
  • Bespreek wanneer en hoe vaak jullie contact zullen hebben. Bespreek ook bij wie het initiatief ligt voor het contact. Bij de medewerker of bij jou?