Week van de werkstress - van werkstress naar werkplezier

Week van de werkstress - van werkstress naar werkplezier

Van werkstress naar werkplezier

Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer 1 in Nederland. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere psychische ziektes die samenhangen met het werk. In de agrarische en groene sector wordt ruim een derde van het ziekteverzuim door psychische klachten veroorzaakt. Daarom doet Stigas mee aan de Week van de werkstress (13 t/m 16 november) onder het motto ‘Van werkstress naar werkplezier’.

 

Werkstress ontstaat door een combinatie van ongezonde werkdruk, onvoldoende steun van collega’s, leidinggevende of ongewenst werkgedrag zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en agressie en geweld. Werkstress en werkdruk zijn niet hetzelfde. Werkdruk is de druk die je op je werkt ervaart. Onder deze druk verstaan we het moeten voltooien van een bepaald aantal taken naar behoren binnen een bepaalde tijdspanne. Wanneer je het werk niet binnen de gestelde tijd af kunt krijgen of niet meer aan de gestelde eisen kunt voldoen spreken we van een te hoge werkdruk. Werkstress is de reactie die je hebt op deze druk.

Het is daarom belangrijk dat werkgevers en werknemers met elkaar in gesprek gaan over werkstress. Wie stress op het werk succesvol aanpakt, zorgt voor meer werkplezier en minder ziekteverzuim.
Wilt u aan de slag met het voorkomen van werkstress bij uw medewerkers? Wij helpen u graag.
Neem contact op met Marlies Kamps, arbeid- en organisatiedeskundige bij Stigas:
Mail:  marlies.kamps@stigas.nl
Telefoon:  06 23 58 95 18