Weet jij altijd wat gevaarsymbolen betekenen?

Bescherm bewust

Dit gevarensymbool staat voor oxiderend.

Toelichting:

Verkeerd gebruik van gevaarlijke stoffen kan leiden tot ernstige ongevallen. Daarom is het belangrijk dat je de informatie op de etiketten op de verpakking van goed leest en dat je weet wat de gevaarsymbolen betekenen en dat je het product volgens de aangegeven informatie gebruikt.

Gevaarlijke stoffen zijn daarom voorzien een gevaarsymbool. Er zijn 9 gevaarsymbolen.

In het veiligheidsblad staat ook een H(azard)-zin met een nummer. In deze bijlage uit de arbocatalogus zie je welke H-zin hoort bij welke gevaarsymbool. 

Veilig werken met gevaarlijke stoffen 

  • Neem de tijd om de veiligheidsaanbevelingen op het etiket door te lezen. 
  • Draag altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, kijk voor gewasbeschermingsmiddelen op Bescherm Bewust

Meer weten?

Neem contact op met Albert van der Burg, veiligheidskundige.