Werken met de bosmaaier: 6 tips en een bonus!

Bosmaaier

Werken met de bosmaaier kan zwaar zijn. Veel werknemers krijgen klachten aan hun nek, schouders, rug, armen en benen. Daarom hier een paar handige tips voor werkgevers, gebaseerd op recent praktijkonderzoek.

Tip 1: Is werken met een bosmaaier echt nodig?

Kijk altijd of er andere manieren zijn om het werk te doen. Denk aan een radiografisch bestuurbare maaier, een maaiarm aan een kraan of trekker, een bermpalenmaaier, branden, heet water of borstelen.

Bespreek met de opdrachtgever de opties om bosmaaiwerk te beperken en veilig en gezond uit te voeren. Ook kun je bespreken of er een mogelijkheid is om de omgeving op een andere manier onderhoudsvriendelijk te maken.

Tip 2: Gebruik een accubosmaaier als het kan

De accubosmaaier wordt vaak ingezet als eis vanuit de opdrachtgever. Dit heeft dan veelal te maken met het geluid. Kies altijd bewust, bij voorkeur in overleg met je medewerkers, voor de meest passende maaier. Neem daarbij de nieuwe ontwikkelingen mee in je overweging. En test de maaiers ook uit in de praktijk. Een accubosmaaier trilt minder dan een bosmaaier op benzine. Hij is vaak wel zwaarder. Een kleine accu is sneller leeg, wat ook een voordeel is: je hebt dan automatisch een pauze.

Tip 3: Zorg voor afwisseling en pauzes

Laat werknemers niet te lang achter elkaar met een bosmaaier werken. Maximaal vier uur per dag of drie dagen per week is een goede richtlijn. In de praktijk werken mensen soms te lang met de bosmaaier. Wissel bij voorkeur tijdens de dag en/of tijdens de week af met werkzaamheden die een andere belasting en werkhouding vragen. Zorg voor (korte) pauze momenten in verband met herstel. 

Tip 4: Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Vooral handschoenen worden vaak vergeten. Let erop dat iedereen ze draagt!

Tip 5: Geef uitleg en instructies

Geef regelmatig uitleg over hoe je de bosmaaier gebruikt (werkhouding en manier van werken), hoe je het draagstel instelt en hoe je beschermingsmiddelen gebruikt. Medewerkers zijn vaak niet op de hoogte hoe een draagstel juist af te stellen. Bovendien maken medewerkers vaak een grote rompdraaiing, wat voor extra belasting zorgt voor de rug.

Tip 6: Zorg voor regelmatig onderhoud 

Zorg voor tijdig onderhoud om o.a. onbalans en toename in trilling te voorkomen. Zorg dat de beschermkap en mesjes aanwezig zijn in verband met de veiligheid.  Deze worden nog wel eens verwijderd. 

BONUSTIP

Wil je informatie over veilig werken met de bosmaaier delen met je medewerkers? Stigas heeft er een infokaart over gemaakt. Deze kaart is gratis in verschillende talen te downloaden

Meer weten? Kijk in onze arbocatalogus voor meer tips en maatregelen. 


Olaf Kuijk en Roel de Backer, allebei preventieadviseur bij Stigas, deden onderzoek naar het verminderen van lichamelijke belasting bij werknemers. In een reeks artikelen delen we wat we hebben geleerd. Meer weten? Neem contact op met: roel.de.backer@stigas.nl of olaf.kuijk@stigas.nl.