Ziek tijdens vakantie, wat zijn de regels?

Ziek en vakantie

Ziek worden tijdens je vakantie. Dat is wel het laatste waar je op zit te wachten. Maar het kan iedereen overkomen, dus ook jouw medewerkers. Zorg dat ze weten wat ze in zo’n geval moeten doen. En mocht het er nog niet in staan: neem het op in je verzuimprotocol. 


Wordt jouw medewerker tijdens zijn vakantie ziek, dan moet hij zich ziekmelden volgens de standaardprocedure van jullie bedrijf. In de meeste bedrijven geldt: meld je ziek bij je direct leidinggevende. Over de dagen dat je medewerker ziek is, mag je als werkgever geen vakantiedagen inhouden. Bij iemand die in Nederland op vakantie is, wordt de verzuimbegeleiding meteen in gang gezet. 

Bij een ziekmelding vanuit het buitenland is dat lastiger. De werknemer moet zijn ziekmelding daarom kunnen onderbouwen. Dat betekent dat hij naar een arts gaat om zich te laten behandelen en dat hij om een doktersverklaring vraagt. De bedrijfsarts zal er bij terugkeer in Nederland naar vragen. Zorg dat jouw medewerker weet dat hij dit moet doen. Als hij door zijn ziekte niet kan reizen, heeft hij ook een doktersverklaring van niet-reisvaardigheid nodig.

Verder moet de zieke medewerker telefonisch bereikbaar zijn. Mocht hij tijdens zijn vakantie weer beter worden, dan moet hij zich beter melden bij zijn direct leidinggevende. 

Ziek op vakantie, mag dat?

Een zieke medewerker mag op vakantie. Voorwaarde is wel dat hij dat vooraf met jou als werkgever bespreekt. Bij twijfel kun je de bedrijfsarts om advies vragen. Die onderzoekt dan of er medische bezwaren tegen de reisplannen zijn. Kan de reis doorgaan, dan worden de opgenomen dagen geregistreerd als vakantiedagen. De werknemer hoeft tijdens die dagen ook niet aan zijn re-integratieverplichtingen te voldoen. Kijk hier voor meer informatie >>