Factsheets Agrarische en groene sectoren 2020

Stigas heeft de factsheets over veilig, gezond en vitaal werken in de agrarische en groene sectoren geactualiseerd. Ze geven een actueel beeld van hoe het gesteld is met veilig, gezond en vitaal werken in de sector op basis van verschillende bronnen. Dit beeld biedt werkgevers en werknemers, hun organisaties en overheden weer aanknopingspunten om de duurzame inzetbaarheid in de sector te verbeteren.

Naast de factsheet 'agrarisch en groen', zijn er ook factsheets van verschillende deelsectoren beschikbaar.

 

Download Titel
Download Factsheet Agrarisch Groen totaal 2020
Download Factsheet Bos en Natuur 2020
Download Factsheet Dierhouderij 2020
Download Factsheet Glastuinbouw 2020
Download Factsheet Hoveniers en groenvoorziening 2020
Download Factsheet Mechanisch loonwerk 2020
Download Factsheet Open teelten 2020