Nieuwe aanpak Inspectie SZW: bij arbeidsongeval verbeterplan in plaats van boete

Ongevalsanalyse

De Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat arbeidsongevallen op een nieuwe manier aanpakken. Inspecteurs hebben naast het gebruikelijke ongevalsonderzoek ook de mogelijkheid nieuwe interventies in te zetten bij bedrijven waar een ongeval heeft plaatsgevonden tijdens het werk. 

Een werkgever kan bijvoorbeeld gevraagd worden om zelf de toedracht van een ongeval in kaart te brengen en een verbeterplan te schrijven. Deze aanpak geldt voor ongevallen waarbij het slachtoffer licht letsel heeft opgelopen. De nieuwe aanpak heeft als doel herhaling van dit soort ongevallen te voorkomen en de veiligheid op het werk te verbeteren.

Stijgend aantal

Het aantal arbeidsongevallen in Nederland neemt toe. De Inspectie SZW wil dat de veiligheid in bedrijven verbetert en daarmee het aantal arbeidsongevallen daalt. Dat wil de Inspectie bereiken door onder bepaalde voorwaarden bedrijven zelf onderzoek te laten doen naar arbeidsongevallen: wat ging er mis, hoe had dat voorkomen kunnen worden en hoe zorg je ervoor dat het niet nog eens gebeurt? De verbeterpunten die daaruit voortkomen, moet de werkgever in orde maken.

Volgens de Inspectie kost dit tijd, maar levert het ook wat op: “Meer veiligheid in het bedrijf en bij een goedgekeurd verbeterplan legt de Inspectie SZW geen boete op.” Als er een verbeterplan is opgesteld beoordeelt de Inspectie of dit effectief is.

Inspecteren

Een andere mogelijkheid is dat een inspecteur besluit de werkplek te inspecteren in plaats van het ongeval te onderzoeken. In dit geval moeten bedrijven aan de slag met de verbeterpunten die uit de Inspectie voortvloeien. Wanneer er bij herinspectie blijkt dat er geen vorderingen zijn gemaakt kunnen bedrijven alsnog een sanctie krijgen.

Effectief

Volgens het ministerie van SZW blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten dat de nieuwe aanpak effectief is, zowel bij de directe oorzaak van ongevallen als de achterliggende factoren. Deze nieuwe aanpak geldt voorlopig alleen bij ongevallen met licht letsel. Wanneer uit onderzoek blijkt dat wetgeving is overtreden, kan dat zoals gebruikelijk leiden tot een bestuurlijke boete of een strafrechtelijk vervolg. 

Zo helpt Stigas

Stigas helpt bedrijven bij het uitvoeren van een ongevalsonderzoek inclusief het opstellen van een verbeterplan. Zo sta je er niet alleen voor en weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet en het onderzoek goed uitvoert. Meer weten? Neem contact op met onze Servicedesk: mail info@stigas.nl of bel 085 – 044 07 00 (optie 1).