Factsheets Agrarische en groene sectoren 2021

Factsheets 2020

Stigas heeft de factsheets over veilig, gezond en vitaal werken in de agrarische en groene sectoren geactualiseerd. Hiervoor zijn de meest recente cijfers gebruikt vanuit verschillende bronnen. De factsheets geven een beeld van hoe het gesteld is met veilig, gezond en vitaal werken in de sector. Dit beeld biedt werkgevers en werknemers, hun organisaties en overheden weer aanknopingspunten om de duurzame inzetbaarheid in de sector te verbeteren.

Naast de factsheet 'agrarisch en groen', zijn er ook factsheets van verschillende deelsectoren beschikbaar. Tot slot vind je een verantwoording van de bronnen van de factsheets 2021.

 

Download Titel
Download Factsheet Agrarisch Groen totaal 2021
Download Factsheet Bos en Natuur 2021
Download Factsheet Dierhouderij 2021
Download Factsheet Glastuinbouw 2021
Download Factsheet Hoveniers en groenvoorziening 2021
Download Factsheet Groen, Grond en Infrastructuur 2021
Download Factsheet Open teelten 2021
Download Verantwoording bronnen factsheets 2021