Factsheets Agrarische en groene sectoren 2022

Factsheets Agrarische en groene sectoren 2022

Stigas heeft de factsheets over veilig, gezond en vitaal werken in de agrarische en groene sectoren geactualiseerd. Hiervoor zijn de meest recente cijfers gebruikt vanuit verschillende bronnen. De factsheets geven een beeld van hoe het gesteld is met veilig, gezond en vitaal werken in de sector. Dit beeld biedt werkgevers en werknemers, hun organisaties en overheden weer aanknopingspunten om de duurzame inzetbaarheid in de sector te verbeteren.

Naast de factsheet 'agrarisch en groen', zijn er ook factsheets van verschillende deelsectoren beschikbaar. Tot slot vind je een verantwoording van de bronnen van de factsheets 2022.

 

Download Titel
Download Factsheet Agrarisch en Groen 2022
Download Factsheet bos en Natuur 2022
Download Factsheet Dierhouderij 2022
Download Factsheet Glastuinbouw 2022
Download Factsheet Hoveniers en groenvoorziening 2022
Download Factsheet Groen, Grond en Infrastructuur 2022
Download Factsheet Open teelten 2022
Download Verantwoording bronnen factsheets 2022