Onderzoek zelfstandigen veilig en gezond werken in agrarische en groene sector

Onderzoek Gezond en Veilig WErken zelfstandigen

Veel zelfstandigen zijn tevreden met hun werkomstandigheden, ze zeggen de Arboregels te kennen en de verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid en gezondheid van zichzelf en eventuele werkenden in hun bedrijf. In de praktijk blijkt echter vaak sprake te zijn van risicoblindheid, waardoor risico’s vaak niet of onvoldoende te worden onderkend, en bestaat er nog veel onduidelijkheid over de wettelijke verplichtingen. Dat blijkt uit een onderzoek dat in 2020 door onderzoeksbureau ‘De Beleidsonderzoekers’ in opdracht van Stigas is uitgevoerd.

Een groot deel van de werkenden in de agrarische en groene sector werkt als zelfstandig ondernemer, hetzij in hun eigen bedrijf hetzij als zzp’er in de dienstverlening. Voor veel zelfstandigen is de zorg voor veilig en gezond werken minder vanzelfsprekend dan voor bedrijven met personeel in dienst, die veelal een contract met een arbodienst hebben. Dit terwijl vaak ook zelfstandige ondernemers en hun eventueel meewerkende gezinsleden slachtoffer zijn van ongevallen of gezondheidsklachten op lopen als gevolg van het werk.

Om deze reden heeft Stigas een onderzoek laten uitvoeren door ‘De Beleidsonderzoekers’ naar hoe zelfstandigen aankijken tegen gezond en veilig werken en wat eventuele stimulerende of belemmerende facturen hierbij zijn. Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Het onderzoek is in 2020 afgerond. 771 zelfstandigen deden mee aan een (telefonische) enquête. Een deel daarvan deed vervolgens mee aan diepte interviews. Zowel alleen werkende zelfstandigen, gezinsbedrijven als zelfstandigen met tijdelijk personeel zijn meegenomen.  
.

 

Download Titel
Download Eindrapport Veilig en Gezond werk zelfstandigen