Rapportage Bouw en verbouw machines open teelten

Tanja de Jong
Tanja de Jong
Gezondheidsonderzoeker

Stigas komt regelmatig op bedrijven met machines die zelf gebouwd of verbouwd zijn. Deze zijn niet zonder risico’s. Aanpassingen maken een machine vaak efficiënter, maar niet per se veiliger.
Dit rapport doet verslag van een onderzoek in de open teelten. In het onderzoek zijn we nagegaan hoe het staat met de kennis over verbouw en zelfbouw bij bedrijven, welke aanpassingen en nieuwbouw er voorkomt in de praktijk, of dit invloed heeft op de veiligheid en hoe regelgeving hierbij wordt meegenomen. Het onderzoek sluit af met aanbevelingen over hoe veiligheid beter geborgd kan worden.

Welke inzichten leverde het onderzoek op? Vijf vragen aan Tanja de Jong, gezondheidsonderzoeker bij Stigas. 

 

Download Titel
Download Rapportage Bouw en verbouw machines open teelten