“De agrarische roots van Stigas helpen."

ab

“We waren op zoek naar een arbodienst voor de medewerkers die onder het eigenrisicodragerschap Ziektewet vallen, in ons geval: de uitzendkrachten. We zijn een onderzoek gestart, hebben offertes opgevraagd en zijn bij Stigas uitgekomen. Ook omdat we van collega-bedrijven goede verhalen over hun arbodienstverlening hadden gehoord.”

“De agrarische roots van Stigas helpen zeker; ze weten waar ze het over hebben. De lijnen zijn kort en we krijgen goede inhoudelijke terugkoppelingen van de bedrijfsarts en de re-integratieadviseur. Daar hangt alles van af: hoe beter de terugkoppeling, hoe effectiever wij onze mensen kunnen ondersteunen bij hun re-integratie.”

Marian Habraken - M&O manager bij AB Zuid-Holland