Bedrijfsaanpak meer dan 15 medewerkers

Samen met een adviseur van Stigas onderzoek je waar je organisatie staat. En wat er nodig is om je medewerkers langer en productief te laten doorwerken. Uitgangspunt is wat voor jouw bedrijf  op dit moment belangrijk is. 

 • de vitaliteit van je mensen verhogen? 
 • de aanpak van werkstress? 
 • vergroten van het werkplezier? 

Vaak begin je bij de basis: je mensen laten nadenken over duurzame inzetbaarheid. Of je bent al met het onderwerp bezig en wilt de betrokkenheid van je mensen vergroten.  Je krijgt advies over de beste aanpak en gaat aan de slag met concrete activiteiten.

Voor wie?

Voor agrarische en groene bedrijven in Nederland die bij Colland zijn aangesloten.

Wat levert het je op?

Tijdens het traject:

 • Aanjagen bewustzijn, draagvlak en commitment om te investeren in duurzame inzetbaarheid
 • Medewerkers krijgen inzicht in hun werkvermogen. En advies over het vergroten van hun inzetbaarheid. 
 • Inzicht in factoren waar je als bedrijf het best in kunt investeren.
 • Advies over vervolgstappen.

Op termijn:

 • Een bedrijf dat zich kan aanpassen aan veranderende omstandigheden.
 • Medewerkers die kunnen inspelen op veranderingen en kansen in de markt. 

Kosten

Geen. Werken aan morgen is mogelijk door subsidie van het Europees Sociaal Fonds

Hoe begint het?

In onderstaande video's wordt in een paar minuten uitgelegd wat het bedrijfsbezoek van Werken aan Morgen inhoudt

Voor de werknemer

voor de ondernemer

De eerste stappen zijn voor elk bedrijf hetzelfde. Het begint met een gesprek met de adviseur van Stigas. Daarin bepaal je wat je wilt bereiken. Waarom wil je in actie komen? Hoe groot is de urgentie? Op welke vragen wil je een antwoord? Het is belangrijk goed te weten waar je naartoe gaat. Dan wordt het makkelijker passende acties te bedenken en anderen daar enthousiast voor te maken. 

De volgende vragen komen aan de orde:

 • Hoe ziet je personeelsbestand eruit? Hoe inzetbaar zijn je mensen?
 • Hoe staat het met hun gezondheid, vitaliteit, motivatie en werkplezier? Hoe schat je dit voor de toekomst in?
 • Op welke manier besteed je al aandacht aan de veiligheid en gezondheid van je medewerkers?
 • Wat doe je nu al om hun inzetbaarheid te vergroten? Wat gaat goed en wat is lastig?
 • Welke wensen heb je als het gaat om hun inzetbaarheid? Welke mogelijkheden en welke onmogelijkheden zie je? Nu en in de toekomst?

Tip: maak vóór dit gesprek de bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid . Dit duurt ongeveer 10 minuten. Aan het eind van de scan zie je wat je al doet voor de vitaliteit en inzetbaarheid van je medewerkers en waar kansen liggen. Je vindt de scan op:  

Hoe gaat het verder?

Na het eerste gesprek kun je aan de slag met de volgende stappen:

1. Je vertelt het je personeel
Vertel je medewerkers welke activiteiten er op de planning staan. Vertel ook waarom je ze organiseert. 

Wil je eerst in gesprek met je managementteam? Of heb je ondersteuning nodig bij het informeren en enthousiasmeren van je personeel? In sommige gevallen kan deDe adviseur van Stigas kan je hierbij helpen. Bespreek de mogelijkheden met de adviseur. 

Voor enkele bedrijven is het mogelijk om kosteloos een drijfverensessie Groeikracht te organiseren. Het minimum aantal deelnemers hiervoor is 8, het maximum 14. Als bedrijf zorg je voor de locatie. Het aanbod is beperkt, dus: op = op!

2. Je medewerkers vullen hun persoonlijke vitaliteitsscan in
Je gaat met je medewerkers in gesprek over vitaliteit: wat is het, waarom is het belangrijk, wat beperkt je vitaliteit en hoe kun je eraan werken? Aan de hand van voorbeelden en opdrachten ontstaat er een gesprek tussen jou en je medewerkers. Je bereidt dit gesprek voor met een toolbox die speciaal hiervoor is gemaakt. 

Daarna kunnen je medewerkers de vitaliteitsscan invullen. Deze online vragenlijst meet hun werkvermogen en  de kans dat zij in de toekomst minder gaan functioneren, op hun werk, maar ook privé. 
De scan meet o.a.:

 • hun werkvermogen: de mate waarin zij lichamelijk en geestelijk in staat zijn hun huidige werkzaamheden uit te voeren;
 • de invloed van werkomstandigheden als zelfstandigheid, afwisseling in het werk, werkdruk, lichamelijke en geestelijke belasting;
 • hoe zij omgaan met stress;
 • het risico dat zij vastlopen in hun loopbaan;
 • hun leefstijl en Body Mass Index (BMI): hoe scoren zij als het gaat om gezond eten, voldoende bewegen, voldoende ontspanning, matig met alcohol en niet roken;
 • in hoeverre ondersteunende activiteiten vanuit het bedrijf wat zij al zelf doen succesvol zijn.

Het invullen van de persoonlijke vitaliteitsscan duurt ongeveer 15 minuten. Na afloop zien je  medewerkers meteen hun score: groen (je hebt een goed werkvermogen), oranje (er zijn knelpunten die op termijn een reden voor uitval kunnen zijn), en rood (je bent verminderd inzetbaar, langdurige uitval op korte termijn is te verwachten).

3. Je medewerkers gaan in gesprek met de coach van Stigas
Medewerkers die het risico lopen om uit te vallen - en dus oranje of rood scoren - komen in aanmerking voor twee persoonlijke gesprekken met de coach van Stigas. Elk gesprek duurt ongeveer anderhalf uur. Daarna weet je medewerker wat hij zelf kan doen om zijn vitaliteit en loopbaan een positieve impuls te geven. Hij weet ook bij welke zaken hij de hulp van jou als werkgever nodig heeft. Kortom: je medewerker kan aan de slag!

4. Bedrijfsrapportage
Hebben 10 tot 19 medewerkers de vitaliteitsscan ingevuld? Dan ontvang je als werkgever een beknopte terugkoppeling. Hierin lees je hoeveel medewerkers de vitaliteitsscan hebben ingevuld. En je leest hoeveel van hen groen, oranje en rood hebben gescoord. De rapportage bevat een beknopt advies en een vergelijking van de scores van jouw medewerkersgroep met die van jouw sector.

Als 20 of meer van je medewerkers de vitaliteitsscan hebben ingevuld, ontvang je een bedrijfsrapportage. Deze bied je meer zicht in de werkgerelateerde factoren die van invloed zijn op de vitaliteit van je medewerkers. De rapportage geeft je adviezen om de inzetbaarheid van je medewerkers structureel te vergroten. De adviseur van Stigas komt bij je langs om de rapportage met je te bepreken.
In de rapportages zijn de individuele gegevens van je medewerkers uiteraard geanonimiseerd (zie ook ons privacyreglement).  

5. Bedrijfsinzetbaarheidsplan
Aan de hand van de terugkoppeling/bedrijfsrapportage, eventueel in combinatie met de uitkomsten van de Drijfverensessie Groeikracht, bepaal je samen met de adviseur van Stigas de vervolgacties: welke maatregelen op het gebied van preventie, gezondheid, vitaliteit en personeelsbeleid ga je de komende periode nemen? De rapportage(s) in combinatie met de maatregelen vormen samen het bedrijfsinzetbaarheidsplan, waar jij in jouw bedrijf mee verder kan.  

Inspiratie over goede voorbeelden die bij andere bedrijven en medewerkers aanslaan? Je vindt ze op ons inspiratieplatform.

6. Volhouden
Samen met de adviseur van Stigas evalueer je de genomen maatregelen en bespreek je of er aanvullende acties gewenst zijn. Het tijdstip waarop dit plaatsvindt plan je samen met de adviseur. Wat gaat goed, wat blijkt lastig en op welke punten heb je misschien verdere ondersteuning nodig?

Bedrijfsaanpak meer dan 15 medewerkers

Direct aanmelden

Waarom Stigas

 • Sectorspecifiek
 • Gewaardeerd met een 8+
 • 7500 bedrijven gingen je voor