Aanwezigheid tussen de dieren rundvee

Inhoudsopgave

Score uitleg

Aan iedere handeling waarbij blootstelling aan stof kan optreden is een score toegekend. De totaalscore bestaat uit drie onderdelen:

  1. de duur van de stofbelasting: score 1, 2 of 3
  2. de zwaarte van de arbeid: score 1 of 2 (Hoe zwaarder het werk, hoe dieper u ademhaalt, dus hoe meer stof u binnenkrijgt.)
  3. de hoeveelheid stof in de lucht: score 1, 2 of 3

De verschillende scores worden met elkaar vermenigvuldigd. De totaalscore varieert van 1 tot 18. Score 1 betekent weinig stofbelasting. Score 18 betekent zeer zware stofbelasting. Zo zie je waar de belangrijkste risico's liggen en waar dus maatregelen moeten worden getroffen.

Meer uitleg over blootstellingsscores

Aanvoer van dieren

Totaalscore8
Blootstellingsduur2
Zwaarte van arbeid2
Concentratie inhaleerbaar stof2

Bij aanvoer van dieren zijn de volgende maatregelen verstandig

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Afvoer van dieren

Totaalscore8
Blootstellingsduur2
Zwaarte van arbeid2
Concentratie inhaleerbaar stof2

Bij afvoer van dieren zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Handelingen aan individuele dieren (o.a. gezondheidszorg)

Totaalscore6
Blootstellingsduur1
Zwaarte van arbeid2
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij handelingen aan individuele dieren (o.a. gezondheidszorg) zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Uitmesten/schoonmaken groepshok

Totaalscore
Blootstellingsduur0
Zwaarte van arbeid0
Concentratie inhaleerbaar stof0

Bij uitmesten/schoonmaken groepshok zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Scheren dieren

Totaalscore12
Blootstellingsduur2
Zwaarte van arbeid2
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij scheren dieren zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming: