Aanwezigheid tussen de dieren rundvee

Inhoudsopgave

Score uitleg

Aan iedere handeling waarbij blootstelling aan stof kan optreden is een score toegekend. De totaalscore bestaat uit drie onderdelen:

  1. de duur van de stofbelasting: score 1, 2 of 3
  2. de zwaarte van de arbeid: score 1 of 2 (Hoe zwaarder het werk, hoe dieper u ademhaalt, dus hoe meer stof u binnenkrijgt.)
  3. de hoeveelheid stof in de lucht: score 1, 2 of 3

De verschillende scores worden met elkaar vermenigvuldigd. De totaalscore varieert van 1 tot 18. Score 1 betekent weinig stofbelasting. Score 18 betekent zeer zware stofbelasting. Zo zie je waar de belangrijkste risico's liggen en waar dus maatregelen moeten worden getroffen.

Meer uitleg over blootstellingsscores

Aanvoer van dieren

Totaalscore 8
Blootstellingsduur 2
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 2

Bij aanvoer van dieren zijn de volgende maatregelen verstandig

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Afvoer van dieren

Totaalscore 8
Blootstellingsduur 2
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 2

Bij afvoer van dieren zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Handelingen aan individuele dieren (o.a. gezondheidszorg)

Totaalscore 6
Blootstellingsduur 1
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij handelingen aan individuele dieren (o.a. gezondheidszorg) zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Uitmesten/schoonmaken groepshok

Totaalscore  
Blootstellingsduur 0
Zwaarte van arbeid 0
Concentratie inhaleerbaar stof 0

Bij uitmesten/schoonmaken groepshok zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming:

Scheren dieren

Totaalscore 12
Blootstellingsduur 2
Zwaarte van arbeid 2
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij scheren dieren zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Persoonlijke bescherming: