Automatische voermengwagen aan rails

automatische voermengwagen
Naam Automatische voermengwagen aan rails
Sector Veehouderij/Geitenhouderij
Omschrijving werkzaamheden Het handmatig mengen van voer en het handmatig voeren van rundvee in een ligbox of stal geeft aanleiding tot langdurige en of frequent kortdurende ongunstige til- en werkhoudingen.
Arbovriendelijkheid Het automatische voersysteem bestaat uit een voerkeuken en een voerbak. In de voerkeuken zijn de verschillende voersoorten opgeslagen in vuleenheden. De voerbak hangt aan een rail, vult zichzelf automatisch en maakt een uniform voermengsel. Vervolgens wordt het voer naar de desbetreffende groep koeien gebracht. Langdurige en of frequent kortdurende ongunstige til- en werkhoudingen worden door de automatische voermengwagen aanzienlijk verminderd.
Opmerking(en) m.b.t. veiligheid  
Technische gegevens Zie website leverancier
Opties  
Kosten Vanaf € 40.000,-
Leverancier(s) Westfaliasurge Nederland BV
Krachtenveld 62
3893 CD  ZEEWOLDE
Telefoon: 036 - 547 10 40
E-mail: algemeen@westfaliasurge.nl
Website(s) www.westfalia.com
Overige informatie